I-İ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

I-İ

ESER YAZAR TÜR > ESER-YAZAR (TÜRK)
I
Ihlamur Ağacı / Vüs’at Orhan Bener (Oyun)
Ilgaz Teyze Öldü / Faik Baysal (Roman)
Irazca’nın Dirliği / Fakir Baykurt (Roman)
Irgatların Öfkesi / Kemal Bilbaşar (Hikâye)
Istılahat-ı Edebiye
/ Muallim Naci (Edebi Bilgiler)
Istıranca Eteklerinde / Mükerrem Kamil Su (Roman)
Işık Doğudan Gelir / Cemil Meriç (Deneme – İnceleme)
Işıklı Pencere / Cahit Uçuk (Hikâye)
Işıklı Pencere / Rakım Çalapala (Hikâye)İ
İbişin Rüyası / Tarık Buğra (Roman)
İblisler - Azizler - Kadınlar / Refik Erduran (Anı)
İbrahim Efendi Konağı / Semiha Ayverdi (Hatıra - Roman)
İclal / Samipaşazade Sezai (Mensur Mersiye)
İçe Dönük ve Atak / Mehmet Seyda (Roman)
İçerdekiler / Melih Cevdet Anday (Tiyatro)
İçerideki Oğul / Fakir Baykurt (Hikâye)
İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür / Ülkü Tamer (Şiir)
İçimizdeki Şeytan
/ Sabahattin Ali (Roman)
İçi Sevda Dolu Yolculuk / Cahit Külebi (Anı)
İçli Kız / Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)
İçten Dıştan / Hasan Ali Yücel (Deneme - Makale)
İffet / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Roman)
İhtilal / Necip Fazıl Kısakürek (Derleme Düzyazılar)
İhtilalin Mantığı / Şevket Süreyya Aydemir (İnceleme)
İhtiras / Mükerrem Kamil Su (Roman)
İhtiyar Çilingir / Memduh Şevket Esendal (Hikâye)
İhtiyar Dost / Halit Ziya Uşaklıgil (Hikâye)
İhtiyar Gençlik / Mehmet Seyda (Roman)
İhtizar / Mehmet Rauf  (Hikâye)
İki Başına Yürümek /çet Necatigil (Şiir)
İki Başlı Kartal / Sabri Esat Siyavuşgil (Çeviri)
İki Cisimli Kadın / Refik Halit Karay (Roman)
İki Damla Gözyaşı / Orhan Kemal (Hikâye)
İki Damla Yaş / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Oyun)
İki Dost / Süleyman Nazif (Düzyazı)
İki Günahkâr / Ahmet Rasim (Hikâye)
İki Hatırat Üç Şahsiyet / Ahmet Rasim (Anı)(Tarihi)
İki Hödüğün Seyahati / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Hikâye)
İki Kişiye Bir Dünya / Ümit Yaşar Oğuzcan (Şiir)
İkilik / Oktay Rıfat Horozcu (Şiir)
İkinci Adam / Şevket Süreyya Aydemir (Biyografi)
İkinci Baskı / Refik Erduran (Oyun)
İkinci Dünya / Samim Kocagöz (Roman)
İkinci Ses
/ Bahtiyar Vahapzade (Tiyatro)
İkinci Yeni Savaşı
/ Atilla İlhan (Deneme - Eleştiri - Yazı)
İkindi Üstü / Edip Cansever (Şiir)
İki Saltanat Arasında / Ruşen Eşref Ünaydın (Deneme)
İlk Sevgili / Ahmet Rasim (Hikâye)
İki Süngü Arasında / Aka Gündüz (Roman)
İki Uyku Arasında
/ Tarık Buğra (Hikâye)
İki Yanda / Halit Fahri Ozansoy (Oyun)
İksir-i Saadet / Nergisi (Mesnevi)
İlham-ı Vatan
/ Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)
İlhan
/ Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)
İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi
/ Ahmet Rasim (Monografi)
İlk Defa / Faik Baysal (Şiir)
İlk Düşen Ak / Ömer Seyfettin (Hikâye)
İlk Sevgili / Ahmet Rasim (Roman)
İlk Sözler / Hüseyin Atlansoy (Şiir)
İlk Şair / Halit Fahri Ozansoy (Oyun)
İlk Şiirler / Nazım Hikmet (Şiir)
İlk Yapıtla 50 Yıl Sonrakiler / Fazıl Hüsnü Dağlarca (Şiir)
İlkyaz Şikâyetleri / Edip Cansever (Şiir)
İlyas Efendi / Muzaffer İzgü (Roman)
İman ve İslam Atlası / N. Fazıl Kısakürek (Derleme Düzyazılar)
İnanç / Falih Rıfkı Atay (Fıkra)
İnandığım Allah / Mükerrem Kamil Su (Roman)
İnce Donanma / Salah Birsel (Şiir)
İnce Memed / Yaşar Kemal (Roman)
İncinin Maceraları / Orhan Kemal (Hikâye)
İnek / Nazım Hikmet Ran (Tiyatro)
İnfiâl-i Aşk
/ Ahmet Vefik Paşa (Çeviri Tiyatro)
İngiliz Edebiyatından Denemeler / M. Cevdet Anday (Çeviri)
İngiliz Edebiyatı Tarihi
/ Halide Edip Adıvar (İnceleme)
İngiltere Mektupları / Hasan Ali Yücel (Gezi)
İnkılâp Çocukları / Yaşar Nabi Nayır (Tiyatro)
İnkılâp ve Kadro / Şevket Süreyya Aydemir (Makale)
İns / Cahit Zarifoğlu (Hikâye)
İnsan Bir Düşüncedir / Recep Bilginer (Düzyazı)(Deneme)
İnsan Bir Ormandır / Oktay Akbal (Roman)
İnsaniyettin
/ Muzaffer İzgü (Tiyatro)
İnsanlar Konuşa Konuşa / Aziz Nesin (Söyleşi)
İnsanlar Maymun muydu? / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Roman)
İnsanoğlu / Ümit Yaşar Oğuzcan (Şiir)
İnsan Posası / Bekir Yıldız (Hikâye)
İnsan Severse Yaşar / Şevket Rado (Sohbet)
İnsansız Şehir / Orhan Hançerlioğlu (Hikâye)
İnsan Ve Devlet / Güngör Dilmen (Tiyatro)
İnsan ve Şeytan / Samiha Ayverdi (Roman)
İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim / Muhsin Ertuğrul (Düzyazı)
İnsan ve Zaman / Bahtiyar Vahapzade (Şiir)
İntibah
/ Namık Kemal (İlk Edebi Roman)
İntihar İlacı / Hüseyin Atlansoy (Şiir)
İntizar / Mehmet Rauf (Hikâye)
İpin Ucu / Vüs’at Orhan Bener (Oyun)
İp Oyunu / Refik Erduran (Oyun)
İrfan Paşa’ya Mektup / Namık Kemal (Eleştiri)
İrşad / Kemalettin Kamu (Şiir)
İsanın Güncesi / Melih Cevdet Anday (Roman)
İskendernâme / Ahmedi (Mesnevi)
İskendernâme
/ Genceli Nizami (Mesnevi)
İslam’ın Dirilişi / Sezai Karakoç (İnceleme - Deneme)
İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü / Sezai Karakoç (İnceleme - Deneme)
İspinozlar / Orhan Kemal (Oyun)
İstanbul / İlhan Berk (Şiir)
İstanbul
’da Karagöz ve Karagözde İstanbul / Sabri Esat Siyavuşgil (İnceleme - Derleme)
İstanbul’dan Çizgiler / Orhan Kemal (Röportaj)
İstanbul-Fetih Destanı / Fazıl Hüsnü Dağlarca (Şiir)
İstanbul Geceleri / Samiha Ayverdi (Anı)
İstanbul- Hatıralar ve Şehir / Orhan Pamuk (Anı)
İstanbul Hikâyeleri / Peyami Safa (Hikâye)
İstanbul Kapılarında / Feridun Fazıl Tülbentçi (Tarihi Roman)
İstanbul Kitabı / İlhan Berk (Şiir)
İstanbul Masalları / Naki Tezel (Derleme Masallar)
İstanbul-Paris / Salah Birsel (Deneme – İnceleme - Tarih)
İstanbul'un Fethi / Feridun Fazıl Tülbentçi (Tarihi Roman)
İstanbul’un İç Yüzü / Refik Halit Karay (Roman)
İstanbul ve Pierre Loti / Abdülhak Şinasi Hisar (Anı - Roman)
İstanbul Yalnızlığı / Selim İleri (Deneme)
İstiklal
/ Reşat Nuri Güntekin (Tiyatro)
İstiklal Şairi Mehmet Akif
/ Mithat Cemal Kuntay (Monografi)
İstiklal Yolunda / Ruşen Eşref Ünaydın (Deneme)
İsyancılar
/ Recep Bilginer (Tiyatro)
İşaret Çocukları / Cahit Zarifoğlu (Şiir)
İş Karar Vermekte / Necati Cumalı (Oyun)
İşleyen Yara / Necmettin Halil Onan (Roman)
İşsiz / Orhan Kemal (Hikâye)
İşte Bizim Rumeli / Füruzan (İnceleme - Araştırma)
İşte Mühür İşte Sen / Muzaffer İzgü (Öykü - Mizah)
İşte Sevdiğim Dünya / Orhan Seyfi Orhon (Şiir)
İt Kuyruğu / Aziz Nesin (Hikâye)
İttihat ve Terakki / Güngör Dilmen (Tiyatro)
İt Ürür Kervan Yürür
/ Nazım Hikmet Ran (Roman)
İvan İvanoviç Var mı
/ Nazım Hikmet Ran (Tiyatro)
İyi Vatandaş İyi İnsan / Hasan Ali Yücel (Deneme Makale)
İzahlı Halk Şiiri Antolojisi / Pertev Naili Boratav (Antoloji)
İzmirden Bursaya / Halide Edip Adıvar (Hikâye)
İzmire Tahassür / Kemalettin Kamu (Şiir)
İzmir Hikâyeleri / Halit Ziya Uşaklıgil (Hikâye)
İzmir’in İçinde / Samim Kocagöz (Roman)
İzmirin Mor Atları / İbrahim Zeki Burdurlu (Şiir)

İçeriğe dön