ŞİİRDE YAPI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ŞİİRDE YAPI

EDEBİYAT > ŞİİR (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER)
ŞİİRDE YAPI
*Anlam ve ses kaynaşmasından oluşan birimlerin, bir düzene bağlı olarak birleşmesiyle şiir meydana gelir.
*Anlam ve ses kaynaşmasından oluşan birimlere, “beyit, bent, kıt’a, şiir cümleleri” denir. Ve bunlar nazım şekillerini ortaya çıkarır.
*Şiir birimleri bir tema etrafında birleşerek yapıyı oluşturur.
*Nazım şekilleri bir düzen gereksinimi çerçevesinde oluşur.
*Her dönemin, her şairin tercih ettiği şiir düzenlerinin de nazım şekillerinin oluşmasında etkisi vardır.

>Nazım Birimi:
*Bir şiirde, anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parçaya “nazım birimi” denir.
*Nazım birimi, şiiri oluşturan yapı taşıdır.
*Şiir içindeki mısraların kümelenmesinden meydana gelen nazım birimi; kümede bulunan mısraların sayısına göre ad alır.

>Nazım Şekli (Biçimi):
*Nazım birimine ve kafiye örgüsüne göre manzumelerin aldığı biçimdir.

Örnek: Gazel, Murabba, Mesnevi, Koşma vs.

>Nazım Türü (Şiirin Türü):
*Şiirin konusuna göre çeşididir.

Örnek: Epik, Lirik /  Koçaklama, Güzelleme vs.İLGİLİ KONULAR:

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön