AŞIK ŞENLİK HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

AŞIK ŞENLİK HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
ÂŞIK ŞENLİK: (1850-1913) (19. YÜZYIL)
*Halk/Âşık edebiyatı şairi.

*Âşık Şenlik, Ardahan ilinin Çıldır ilçesinin Suhara (Yakınsu/Şenlikköy) beldesinde doğmuştur.
*Asıl adı Hasan’dır; bununla beraber Türkiye ve Azerbaycan sahasında Hasan adıyla değil, Âşık Şenlik adıyla şöhret bulmuştur.
*Şenlik, 14 yaşında kuş avcılığı yaparken dere boyunda uyuya kalmış, aşk badesini içmiştir.
*19 yaşındayken saz çalmayı öğrenmiştir.
*Çiftçilik, avcılık yaparak geçimini sağladığı anlaşılan Âşık Şenlik, yetiştiği bölgedeki bütün tarihsel olayların içinde yaşamış, savaşların acısını, yıkımını çekmiş bir ozandır.
*1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında halk-toplum önderliği yapmıştır.
*Kahramanlık destanlarıyla, koçaklamalarıyla yöredeki milis kuvvetlerin direnç kaynağı olmuştur.
*O, bir âşıkta bulunması gereken bütün özelliklerin tamamına sahiptir, atışma yapmada başarılıdır, muamma çözmede ustadır, doğaçlaması çok güçlüdür.
*Onlarca çırak yetiştirmiştir.
*1913 yılında bir mecliste mat ettiği âşıklar tarafından kendisine içirilen zehirli bir şerbet yüzünden vefat etmiştir.
*Türk edebiyatına 180 kadar şiirin yanı sıra üç de güzel hikâye (Latif Şah, Salman Bey, Sevdakâr Şah) bırakmıştır.
*Şiirlerinde Köroğlu, Dadaloğlu ve Karacaoğlan'ın etkisi vardır.
*Dil olarak ağdalı bir dil kullandığı görülse de, çağının ozanlarında genel olarak görülen bu durum, salt Şenlik için eleştiri konusu edilebilecek bir özellik değildir.

İçeriğe dön