AÇIK OTURUM TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

AÇIK OTURUM TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ

EDEBİYAT > METİN TÜRLERİ > SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ
AÇIK OTURUM:
*Geniş kitleleri ilgilendiren bir konunun, konuyla ilgili uzmanlar tarafından, bir başkan yönetiminde ve dinleyiciler önünde tartışıldığı konuşmalara açık oturum denir.
*Güncel bir olay veya toplumu ilgilendiren bir sorun, dinleyiciler önünde, uzman kişilerce,  bir başkan yönetiminde tartışılır.
*Açık oturumlar kalabalık izleyici kitleleri karşısında yapılabileceği gibi radyo veya televizyon ile yayınlanabilir.
*Konusu önceden belli olan açık oturumda bir başkan ve en fazla altı konuşmacı vardır.
*Başkan, önce konuşmacıları tanıtır ve onlara sırasıyla söz hakkı verir.
*Konuşmacılar, belirli sürelerde iki-üç tur konuşturulur.
*Bu arada diğer konuşmacılar da konuşmakta olanın sözlerini özenle dinleyip, gerekli notu alırlar.
*Gerekirse, konuşmacının bazı görüşlerine katılmadıklarını nedenleri ile birlikte belirtirler.
*Başkan, zamanı iyi kullanmalıdır.
*Başkanın, konu hakkında bilgili olması, konuşmacılara eşit süre vermesi, tarafsız olması, konu dışına çıkılmasını engellemesi, konuşmacıları sorularıyla yönlendirerek gerektiğinde kısa değerlendirmeler yapabilmesi gerekir.
*Başkan, programın sonunda, önceden not aldığı konuşmaları özetleyerek birbiriyle ilişkilendirir.
*Düşünceleri özetleyerek oturumun genel değerlendirmesini yapar.
*Açık oturumda bir sonuca varma amacı yoktur. Amacı, merak edilen bir konuda dinleyicileri ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmektir.
*Genellikle panel ile karıştırılan bir türdür. Aralarında üslup farkı vardır.
*Açık oturum daha ciddi ve mücadeleci üslupla yapılmasına rağmen, panelde sohbet üslubu hâkimdir.
*Açık oturumda izleyicilerin sorularını almak ve cevaplamak da mümkündür. Bu takdirde açık oturum, "forum" a dönüşmektedir.

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön