AÇIK OTURUM - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

AÇIK OTURUM

EDEBİYAT > METİN TÜRLERİ > SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ

AÇIK OTURUM:

*Geniş kitleleri ilgilendiren bir konunun, konuyla ilgili uzmanlar tarafından, bir başkan yönetiminde ve dinleyiciler önünde tartışıldığı konuşmalara açık oturum denir.
*Güncel bir olay veya toplumu ilgilendiren bir sorun, dinleyiciler önünde, uzman kişilerce,  bir başkan yönetiminde tartışılır.
*Açık oturumlar kalabalık izleyici kitleleri karşısında yapılabileceği gibi radyo veya televizyon ile yayınlanabilir.
*Konusu önceden belli olan açık oturumda bir başkan ve en fazla altı konuşmacı vardır.
*Başkan, önce konuşmacıları tanıtır ve onlara sırasıyla söz hakkı verir.
*Konuşmacılar, belirli sürelerde iki-üç tur konuşturulur.
*Bu arada diğer konuşmacılar da konuşmakta olanın sözlerini özenle dinleyip, gerekli notu alırlar.
*Gerekirse, konuşmacının bazı görüşlerine katılmadıklarını nedenleri ile birlikte belirtirler.
*Başkan, zamanı iyi kullanmalıdır.
*Başkanın, konu hakkında bilgili olması, konuşmacılara eşit süre vermesi, tarafsız olması, konu dışına çıkılmasını engellemesi, konuşmacıları sorularıyla yönlendirerek gerektiğinde kısa değerlendirmeler yapabilmesi gerekir.
*Başkan, programın sonunda, önceden not aldığı konuşmaları özetleyerek birbiriyle ilişkilendirir.
*Düşünceleri özetleyerek oturumun genel değerlendirmesini yapar.
*Açık oturumda bir sonuca varma amacı yoktur. Amacı, merak edilen bir konuda dinleyicileri ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmektir.
*Genellikle panel ile karıştırılan bir türdür. Aralarında üslup farkı vardır.
*Açık oturum daha ciddi ve mücadeleci üslupla yapılmasına rağmen, panelde sohbet üslubu hâkimdir.
*Açık oturumda izleyicilerin sorularını almak ve cevaplamak da mümkündür. Bu takdirde açık oturum, "forum" a dönüşmektedir.

Açık Oturum Uygulama Aşamaları:
1. Konuşmacıların belirlenmesi
2. Açık oturumu yönetecek başkanın belirlenmesi
3. Başkanın tartışma konusunu ve konunun önemini belirtmesi
4. Başkanın konuşmacıları tanıtması ve konuşmacılara sırasıyla söz vermesi
5. Seçilen konunun başkanın soruları doğrultusunda birkaç turda tartışılması
6. Başkanın oturum sonunda konuyu toparlaması ve dinleyici sorularını alması

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön