ARGO NEDİR? - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ARGO NEDİR?

TÜRKÇE > KONULAR > DİLİN KULLANIMDAN DOĞAN TÜRLERİ
ARGO:
*Ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların, ses, yapı, söz dizimi ve anlam bakımından farklılık gösteren dili veya kelime dağarcığıdır.
*Farklı bir anlaşma biçimi sağlamak üzere oluşturulur.
*Argo oluşturulurken ortak dildeki kelimelere özel anlamlar verilir, bazı kelimelerde değişiklik yapılır; dilin lehçelerinden, eskimiş ögelerinden ve yabancı kelimelerden yararlanılır.
*Argo, çoğunlukla kaba bir söyleyiş özelliği gösterir.

Örnek:
Adam afili, etrafa caka satıyor.

İçeriğe dön