BİTİŞİK YAZIMLAR - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

BİTİŞİK YAZIMLAR

YANLIŞ / DOĞRU
ağır  başlı / ağırbaşlı
akşam  üstü / akşamüstü
barış  sever / barışsever
bir  birimize / birbirimize
bir  birine / birbirine
bir  çok / birçok
bir  kaç / birkaç
bir  takım / birtakım
birden  bire / birdenbire
bire bir / birebir (etkili)
bu  gün / bugün
can kurtaran / cankurtaran
cem  etmek / cemetmek
çek  yat / çekyat
çepe çevre / çepeçevre
çok  bilmiş / çokbilmiş
dalga  kıran / dalgakıran
darp  etmek / darbetmek
değer  bilmez / değerbilmez
derc  etmek / dercetmek
gece  kondu / gecekondu
gün  görmüş / güngörmüş
halbu ki / hâlbuki
hamd  etmek / hamdetmek
her hangi bir / herhangi
hiç  bir / hiçbir
iyilik  bilmez / iyilikbilmez
kadir  bilmez / kadirbilmez
kadir  şinas / kadirşinas
kap  kaç / kapkaç
kayıt  olmak / kaydolmak
men  olunmak / menolunmak
milletler  arası / milletlerarası
red  etmek / reddetmek
seyir  etmek / seyretmek
süre  gelmek / süregelmek
uluslar  arası / uluslararası
yanar dağ / yanardağ
yap  boz / yapboz
yapa  yalnız / yapayalnız
Yüksek Öğretim Kurulu / Yükseköğretim Kurulu
BİTİŞİK YAZILANLAR

*Para ile ilgili işlemlerle senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır.
(altıyüzelliTL)


*Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır.

-Bitki adları: aslanağzı, keçiboynuzu, kuşburnu
-Hayvan adları: danaburnu, yalıçapkını
-Hastalık adları: delibaş
-Alet ve eşya adları: kargaburnu
-Biçim, tarz, tür, motif vb. adlar: balıksırtı (desen)
-Yiyecek adları: kedidili (bisküvi), kuşlokumu, alinazik
-Oyun adları: beştaş, dokuztaş, üçtaş vb.
-Gök cisimlerinin adları: Büyükayı, Demirkazık, Samanyolu
-Renk adları: balköpüğü, camgöbeği, devetüyü, fildişi, gülkurusu, kavuniçi, vişneçürüğü, yavruağzı
-Oğlu, kızı sözleri: çapanoğlu, eloğlu, hinoğluhin, elkızı


*Somut olarak yer bildirmeyen "alt, üst ve üzeri" sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
(ayakaltı, bilinçaltı, gözaltı, şuuraltı; akşamüstü, akşamüzeri, ayaküstü, ayaküzeri, bayramüstü, gerçeküstü, olağanüstü, öğleüstü, öğleüzeri, suçüstü, yüzüstü)


*Kişi adları ve unvanlarından oluşmuş "mahalle, meydan, köy vb." yer ve kuruluş adlarında, unvan kelimesi sonda ise gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.
[Abidinpaşa, Bayrampaşa; Ertuğrulgazi, Kemalpaşa; Necatibey (cadde)]


*"Baş" sözüyle oluşturulan bileşik sözcükler genelde bitişik yazılır.
(başbakan, başçavuş, başeser, başfiyat, başhekim, başhemşire, başkahraman, başkent, başkomutan, başköşe, başmüfettiş, başöğretmen, başparmak, başpehlivan, başrol, başsavcı, başyazar, aşçıbaşı, binbaşı, çarkçıbaşı, elebaşı, mehterbaşı, onbaşı, ustabaşı, yüzbaşı)


*"Ev" kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
(aşevi, bakımevi, basımevi, doğumevi, gözlemevi, huzurevi, kahveevi, konukevi, orduevi, öğretmenevi, polisevi, yayınevi)


*"Hane, name, zade" kelimeleriyle oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
(çayhane, dershane, kahvehane, yazıhane; beyanname, kanunname, seyahatname, siyasetname; amcazade, dayızade, teyzezade)


*“-zede” ile oluşturulmuş birleşik kelimeler bitişik yazılır:
(depremzede, afetzede, selzede, kazazede)


*Farsça ve Arapça kurallara göre oluşturulan sözler bitişik yazılır.
(âlemşümul; darıdünya, ehvenişer, erkânıharp, Kuvayımilliye, Misakımillî, suikast; hamdüsena, hercümerç, hüsnükuruntu, hüsnüniyet, aliyyülâlâ, ceffelkalem, darülaceze, darülfünun, daüssıla, fevkalade, fevkalbeşer, hıfzıssıhha, hüvelbaki, şeyhülislam, tahtelbahir; aleykümselam, Allahualem, bismillah, fenafillah, fisebilillah, hafazanallah, inşallah, maşallah, velhasıl)


*Kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır:
(İçişleri, Dışişleri, Genelkurmay, Yükseköğretim Kurulu, Açıköğretim Fakültesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi)


*Çiçek dışında anlamlar taşıyan "suçiçeği" (hastalık); ses düşmesine uğramış olan "çöreotu" ve yazımı gelenekleşmiş olan "semizotu, dereotu" bitişik yazılır.

İçeriğe dön