BİYOLOJİ ESKİ MÜFREDAT - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

BİYOLOJİ ESKİ MÜFREDAT

REHBERLİK > MÜFREDATLAR > DERS MÜFREDATLARI
Untitled 1
BİYOLOJİ MÜFREDATI (2018 ÖNCESİ)
9. SINIF
 
9.1. Yaşam Bilimi Biyoloji
9.1.1. Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
(Bilimsel bilgi, biyoloji, teknoloji, kariyer)
9.1.2. Canlıların Ortak Özellikleri
(Canlılık, hücre, büyüme ve gelişme, hareket, metabolizma, anabolizma, katabolizma, uyum, beslenme, solunum, boşaltım, gelişme, hareket, uyarılara tepki, üreme)
9.1.3. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
(Organik, inorganik, enzim, hormon, dengeli beslenme, ATP, DNA, RNA, mineral, obezite, asit, baz, tuz, su, yağ, karbonhidrat, protein, vitamin)
9.2. Canlılar Dünyası
9.2.1. Canlılığın Temel Birimi Hücre
(Hücre teorisi, osmoz, kök hücre, prokaryot, difüzyon, hücre/doku kültürü, ökaryot,
aktif taşıma, yapay doku/organ, organel, mikroskop)
9.2.2. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
(Biyoçeşitlilik, ikili adlandırma, sınıflandırma, sürdürülebilirlik)
9.2.3. Canlı Âlemleri ve Özellikleri
(Arkebakteriler, hayvanlar, bakteriler, protista, bitkiler, mantarlar, virüsler)
9.3. Güncel Çevre Sorunları
9.3.1. Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
(Kirlilik, ekolojik ayak izi, asit yağmurları, karbon ayak izi, küresel iklim değişikliği)
9.3.2. Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
(Endemizm, gen bankası, sürdürülebilirlik)
10. SINIF
 
10.1. Üreme
10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme
(Mitoz, bölünme, tomurcuklanma, rejenerasyon, eşeysiz üreme, vejetatif üreme, interfaz, replikasyon, kanser)
10.1.2. Mayoz ve Eşeyli Üreme
(Mayoz, eşeyli üreme, cross-over, tetrat, döllenme, oogonez, spermatogenez,
menstrual döngü, tüp bebek)
10.1.3. Büyüme ve Gelişme
(Büyüme, gelişme, ultrason, amniyosentez)
10.2. Kalıtımın Genel İlkeleri
10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
(Dominant, resesif, homozigot, gen-kromozom teorisi, monohibrit, dihibrit, punnett karesi, eksik baskınlık, heterozigot, alel, soyağacı, eşeye bağlı kalıtım, renk körlüğü, hemofili, eş baskınlık, Down sendromu, mutasyon/ varyasyon, rekombinasyon)
10.2.2. Modern Genetik Uygulamaları
(DNA parmak izi, biyoteknoloji, genetik mühendisliği)
10.3. Dünyamız
10.3.1. Ekosistem Ekolojisi
(Ekosistem, holozoik beslenme, besin piramidi, madde döngüsü, simbiyosiz,
küresel iklim değişikliği, enerji piramidi, mütüalizm, habitat, biyolojik
birikim, parazitlik, ekolojik niş, üretici, tüketici, ayrıştırıcı, besin ağı, besin zinciri)
10.3.2. Biyomlar
(Karasal biyomlar, sucul biyomlar)
11. SINIF
 
11.1. Canlılarda Enerji Dönüşümleri
11.1.1. Canlılık ve Enerji
(ATP, enerji, fosforilasyon, enerji dönüşümü)
11.1.2. Fotosentez
(Fotosentez, kloroplast, yapay ışıklandırma, ışık, Kalvin döngüsü,
CO2 zenginleştirme uygulamaları)
11.1.3. Kemosentez
(Kemosentez, oksidasyon)
11.1.4. Solunum
(Solunum, glikoliz, alkolik fermantasyon, laktik asit fermantasyonu,
endüstriyel fermantasyon, oksijenli solunum, mitokondri, Krebs döngüsü,
oksijensiz solunum)
11.2. İnsan Fizyolojisi
11.2.1. Dokular
(Doku, organ, sistem)
11.2.2. Sinirler, hormonlar ve homeostazi
(Sinir hücresi, epilepsi, renk körlüğü, homeostasi, felç, duyu organları,
işitme kaybı, diyabet, multipl skleroz (MS), göz kusurları, hormon, geri bildirim)
11.2.3. Destek ve Hareket Sistemi
(Kemik, kıkırdak, kas, eklem, tendon, ligament, menisküs, kırık-çıkık, kemik erimesi)
11.2.4. Sindirim Sistemi
(Sindirim, emilim, ishal, gastrit, ülser)
11.2.5. Dolaşım Sistemleri
(Kan, damar, varis, kan dolaşımı, kalp krizi, ödem, lenf dolaşımı, kangren, bağışıklık, kan bağışı, B ve T lenfositleri, interferon, yangısal tepki, tansiyon, nabız)
11.2.6. Solunum sistemi
(Solunum, gaz değişimi, akciğer, diyafram, alveol, bronş, bronşit, astım, hemoglobin)
11.2.7. Boşaltım sistemi
(Üreter, nefron, boşaltım, böbrek taşları, üretra, süzülme, homeostazi, diyaliz, mesane, salgılama, böbrek yetmezliği, böbrek nakli)
11.3. Davranış
11.3.1. Davranış
(Davranış, sosyal davranış, öğrenilmiş davranış, doğuştan gelen davranış, yön bulma,
yer belirleme)
12. SINIF
 
12.1. Genden Proteine
12.1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
(Nükleik asit, nükleotit, DNA, RNA)
12.1.2. Genetik şifre ve Protein sentezi
(Genetik şifre, transkripsiyon, antibiyotik, biyoetik, kod, translasyon, insülin, gen terapisi, kodon, klonlama, genetik danışmanlık, biyogüvenlik, antikodon)
12.2. Bitki Biyolojisi
12.2.1. Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket
(Oksin, giberellin, etilen, fotoperiyodizm, tropizma, nasti, apikal, lateral, absisik asit)
12.2.2. Bitkilerde Madde Taşınması
(Odun boruları, nodül, terleme, gutasyon, soymuk boruları, mikoriza, çekim teorisi, kılcallık, yaş halkaları, minimum kuralı, kök basıncı, stoma, adhezyon, gübre, kohezyon, basınç akış teorisi)
12.2.3. Bitkilerde Eşeyli Üreme
(Çiçek, döllenme, çimlenme, üreme hücreleri, tohum, dormansi, tozlaşma, meyve, erken çimlenme)
12.3. Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
12.3.1. Komünite Ekolojisi
(Komünite, simbiyoz, mütüalizm, rekabet, parazitlik, süksesyon)
12.3.2. Popülasyon ekolojisi
(Popülasyon, taşıma kapasitesi, baskın tür, popülasyon dinamiği, yaş piramidi, ekoton)
12.4. Hayatın Başlangıcı ve Evrim
12.4.1. Hayatın Başlangıcı
(Biyogenez, ototrof hipotezi, fosil, panspermia, heterotrof hipotezi, jeolojik zamanlar)
12.4.2. Evrim
(Doğal seçilim, adaptasyon, varyasyon, mutasyon, yapay seçilim)
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön