BİYOLOJİ YENİ MÜFREDAT - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

BİYOLOJİ YENİ MÜFREDAT

REHBERLİK > MÜFREDATLAR > DERS MÜFREDATLARI
Untitled 1
YENİ BİYOLOJİ MÜFREDATI 
9. SINIF
 
9.1. Yaşam Bilimi Biyoloji
9.1.1. Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
(beslenme, biyoloji, boşaltım, büyüme, canlılık, gelişme, hareket, homeostazi, hücre, metabolizma, organizasyon, solunum, uyarılara tepki, uyum, üreme)
9.1.2. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
(asit, ATP, baz, DNA, enzim, hormon, inorganik, karbonhidrat, mineral, organik, protein, RNA, su, tuz, vitamin, lipit)
9.2. Hücre
9.2.1. Hücre
(aktif taşıma, difüzyon, ekzositoz, endositoz, organel, osmoz, ökaryot, pasif taşıma, prokaryot)
9.3. Canlılar Dünyası
9.3.1. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
(ikili adlandırma, sınıflandırma, tür)
9.3.2. Canlı Âlemleri ve Özellikleri
(arkeler, bakteriler, bitkiler, hayvanlar, mantarlar, protistler, virüsler)
10. SINIF
 
10.1. Hücre Bölünmeleri
10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme
(hücre bölünmesi, eşeysiz üreme, interfaz, kanser, mitoz)
10.1.2. Mayoz ve Eşeyli Üreme
(diploit, döllenme, eşeyli üreme, haploit, krossing over, mayoz, sinapsis, tetrat)
10.2. Kalıtımın Genel İlkeleri
10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
(alel, biyolojik çeşitlilik, dihibrit, dominant, eş baskınlık, eşeye bağlı kalıtım, fenotip, gen, genotip, gonozom, hemofili, heterozigot, homozigot, monohibrit, mutasyon, otozom, Punnett karesi, rekombinasyon, renk körlüğü, resesif, soyağacı, varyasyon)
10.3. Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
10.3.1. Ekosistem Ekolojisi
(ayrıştırıcı, besin ağı, besin piramidi, besin zinciri, biyolojik birikim, ekosistem, enerji piramidi, heterotrof, holozoik, madde döngüsü, ototrof)
10.3.2. Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
(çevre sorunu, ekolojik ayak izi, karbon ayak izi, su ayak izi)
10.3.3. Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
(biyokaçakçılık, endemik tür,doğal kaynak, gen bankası, sürdürülebilirlik)
11. SINIF
 
11.1. İnsan Fizyolojisi
11.1.1. Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
(diyabet, duyu organları, efektör, endokrin bez, geri bildirim, hormon, impuls, nöron, refleks, sinaps, teknoloji)
11.1.2. Destek ve Hareket Sistemi
(eklem, kas, kemik, kıkırdak, tendon)
11.1.3. Sindirim Sistemi
(emilim, sindirim)
11.1.4.Dolaşım Sistemleri
(alyuvar, akyuvar, antijen, antikor, aşı, bağışıklık, damar, enfeksiyon, interferon, kalp, kan, kan bağışı, kan dolaşımı, kan grubu, lenf dolaşımı, nabız, ödem, tansiyon)
11.1.5. Solunum Sistemi
(alveol, bronş, diyafram, gaz taşınımı, hemoglobin, solunum)
11.1.6. Üriner Sistem
(böbrek, böbreğin yapısı, böbrek nakli, diyaliz, mesane, nefron, üreter, üretra)
11.1.7. Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
(büyüme, embriyonik gelişim, gelişme, hamilelik, invitro fertilizasyon, menstrual döngü, ultrason, üreme)
11.2. Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
11.2.1. Komünite Ekolojisi
(biyolojik çeşitlilik, ekosistem, komünite, rekabet, simbiyotik ilişki, süksesyon)
11.2.2. Popülasyon Ekolojisi
(popülasyon dinamiği, taşıma kapasitesi, yaş piramidi)
12. SINIF
 
12.1. Genden Proteine
12.1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
(DNA ligaz, DNA polimeraz, gen, helikaz, kromozom, nükleik asit, nükleotit, DNA replikasyonu)
12.1.2. Genetik şifre ve Protein sentezi
(antibiyotik, antikodon, biyoetik, biyogüvenlik, biyoteknoloji, DNA parmak izi, gen terapisi, genetik şifre, genetik danışmanlık, genetik mühendisliği, insülin, klonlama, kod, kodon, kök hücre, model organizma, RNA polimeraz, protein sentezi, transkripsiyon, translasyon, yapay doku/organ)
12.2. Canlılarda Enerji Dönüşümleri
12.2.1. Canlılık ve Enerji
(ATP, enerji, enerji dönüşümü, fosforilasyon, fotosentez, hücresel solunum, kemosentez)
12.2.2. Fotosentez
(fotosentez, fotoliz, ışık, klorofil, kloroplast)
12.2.3. Kemosentez
(kemosentez, oksidasyon)
12.2.4. Hücresel Solunum
(fermantasyon, glikoliz, mitokondri, oksijenli solunum, hücresel solunum, krebs döngüsü, oksijensiz solunum)
12.3. Bitki Biyolojisi
12.3.1. Bitkilerin Yapısı
(fotoperiyodizm, nasti, oksin, tropizma, uç meristem, yanal meristem, yaş halkaları)
12.3.2. Bitkilerde Madde Taşınması
(adhezyon, basınç akış teorisi, floem, gutasyon, gübre, kohezyon gerilim teorisi, kök basıncı, ksilem, mikoriza, minimum kuralı, nodül, stoma, terleme)
12.3.3. Bitkilerde Eşeyli Üreme
(çiçek, çimlenme, dormansi, döllenme, meyve, tohum, tozlaşma, üreme hücreleri)
12.4. Canlılar ve Çevre
12.4.1. Canlılar ve Çevre
(adaptasyon, doğal seçilim, mutasyon, varyasyon, yapay seçilim)
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön