BİYOLOJİ YKS KONULARI - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

BİYOLOJİ YKS KONULARI

REHBERLİK > TÜM DERSLERİN YKS KONULARI > YKS KONULARI

2019 BİYOLOJİ YKS (TYT-AYT) KONULARI:

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ

Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
Bilimsel bilgi / Biyoloji / Teknoloji / Kariyer

Canlıların Ortak Özellikleri
Canlılık / Hücre / Büyüme ve gelişme / Hareket / Metabolizma / Anabolizma
Katabolizma / Uyum / Beslenme / Solunum / Boşaltım / Gelişme / Hareket
Uyarılara tepki / Üreme

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
Organik / İnorganik / Enzim / Hormon / Dengeli beslenme / ATP / DNA / RNA
Mineral / Obezite / Asit / Baz / Tuz / Su / Yağ / Karbonhidrat / Protein / Vitamin


CANLILARIN DÜNYASI

Canlılığın Temel Birimi Hücre
Osmoz / Kök hücre / Prokaryot / Difüzyon / Hücre/ doku kültürü / Ökaryot
Aktif taşıma / Yapay doku/organ / Organel / Mikroskop

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
Biyoçeşitlilik / İkili adlandırma / Sınıflandırma / Sürdürülebilirlik

Canlı Âlemleri ve Özellikleri
Arkebakteriler / Hayvanlar / Bakteriler / Protista / Bitkiler / Mantarlar / Virüsler


GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
Kirlilik / Ekolojik ayak izi / Asit yağmurları / Karbon ayak izi
Küresel iklim değişikliği

Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
Endemizm / Gen bankası / Sürdürülebilirlik


ÜREME

Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Mitoz / Bölünme / Tomurcuklanma / Sporla üreme / Eşeysiz üreme
Vejetatif üreme / İnterfaz / Kanser

Mayoz ve Eşeyli Üreme
Mayoz / Eşeyli üreme / Cross-over / Tetrat / Döllenme / Oogonez / Spermatogenez
Menstrual döngü / Tüp bebek

Büyüme ve Gelişme
Büyüme / Gelişme / Ultrason / Amniyosentez


KALITIMIN GENEL İLKELERİ

Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
Dominant / Resesif / Homozigot / Monohibrit / Dihibrit / Punnett karesi
Heterozigot / Alel / Soyağacı / Eşeye bağlı kalıtım / Renk körlüğü / Hemofili
Eş baskınlık / Eksik baskınlık / Down sendromu /Mutasyon / Varyasyon
Rekombinasyon

Modern Genetik Uygulamaları
DNA parmak izi / Biyoteknoloji / Genetik mühendisliği


DÜNYAMIZ

Ekosistem Ekolojisi
Ekosistem / Holozoik beslenme / Besin piramidi / Madde döngüsü
Habitat / Popülasyon / Komünite / Küresel iklim değişikliği / Enerji piramidi
Biyolojik birikim / Ekolojik niş / Abiyotik/Biyotik faktör / Üretici / Tüketici
Ayrıştırıcı / Besin ağı / Besin zinciri


İNSAN FİZYOLOJİSİ

///Dokular
Doku
Organ
Sistem

Sinirler, hormonlar ve homeostazi
Sinir hücresi / Epilepsi / Renk körlüğü / Homeostasi / Felç / Duyu organları
İşitme kaybı / Diyabet / Multipl skleroz (MS) / Göz kusurları / Hormon
Geri bildirim

Destek ve Hareket Sistemi
Kemik / Kıkırdak / Kas / Eklem
Tendon / Menisküs / Kırık-çıkık / Kemik erimesi

Sindirim Sistemi
Sindirim / Emilim / İshal / Gastrit / Ülser

Dolaşım Sistemleri
Kan / Damar / Varis / Kan dolaşımı / Kalp krizi / Ödem / Lenf dolaşımı / Kangren
Bağışıklık / Kan bağışı / B ve T lenfositleri / İnterferon / Yangısal tepki / Tansiyon
Nabız

Solunum sistemi
Solunum / Gaz değişimi / Akciğer / Diyafram / Alveol / Bronş / Bronşit / Astım
Hemoglobin

Boşaltım sistemi
Üreter / Nefron / Üretra / Mesane / Süzülme / Geri emilim / Salgılama
Böbrek taşları / Böbrek yetmezliği / Diyaliz / Böbrek nakli

GENDEN PROTEİNE

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
Nükleik asit / Nükleotit / DNA / DNA ligaz / DNA polimeraz / Gen / Helikaz
Kromozom / DNA replikasyonu

Genetik şifre ve Protein sentezi
Genetik şifre / Transkripsiyon / Antibiyotik / Biyoetik / Kod / Translasyon / İnsülin
Gen terapisi / Kodon / Klonlama / Genetik danışmanlık / Biyogüvenlik / Antikodon
Biyoteknoloji / DNA parmak izi / Genetik Mühendislilği / Kök Hücre / RNA polimeraz
Protein Sentezi / Yapay doku


CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

Canlılık ve Enerji
ATP / Enerji / Fosforilasyon / Enerji dönüşümü

Fotosentez
Fotoliz / Kloroplast / Klorofil / Işık

Kemosentez
Oksidasyon

Hücresel Solunum
Solunum/ Fermantasyon / Glikoliz / Mitokondri / Oksijenli solunum / Krebs döngüsü
Oksijensiz solunum

BİTKİ BİYOLOJİSİ

Bitkilerin Yapısı
Fotoperiyodizm / Nasti / Oksin / Tropizma / Uç meristem / Yanal meristem
Yaş halkaları

Bitkilerde Madde Taşınması
Adhezyon / Basınç akış teorisi / Floem / Gutasyon / Gübre
Kohezyon gerilim teorisi / Kök basıncı / Ksilem / Mikoriza / Minimum kuralı
Nodül / Stoma / Terleme

Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çiçek / Çimlenme / Dormansi / Döllenme / Meyve / Tohum / Tozlaşma
Üreme hücreleri

CANLILAR VE ÇEVRE
Adaptasyon
Doğal seçilim
Mutasyon
Varyasyon
Yapay seçilim

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön