CEMİL SÜLEYMAN ALYANAKOĞLU HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

CEMİL SÜLEYMAN ALYANAKOĞLU HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
CEMİL SÜLEYMAN ALYANAKOĞLU (1886 – 1940)
*Fecr-i Ati yazarı, öğretmen, doktor.

*Mehmet Cemil Süleyman İstanbul’da doğmuştur.
*Eğitimine İstanbul’da başlamış; babasının sürgün edilmesi nedeniyle Beyrut, Halep ve Sidon’da devam etmiştir.
*Özel hocalar yardımıyla eğitimini tamamlamış; 1903’te Halep İdadisi’nden mezun olmuştur.
*Beyrut’ta Amerikan Üniversitesinde tıp eğitimine başlamış; İstanbul’da tamamlamıştır.
*Bir ara Darülmuallimin’de öğretmenlik yapmıştır.
*Meşrutiyet’ten sonra yazdığı hikâye ve romanlarla edebiyat dünyasında tanınmaya başlar.
*Fecr-i Âtî topluluğuna katılmış ve Servet-i Fünûn dergisinde yazmaya başlamıştır.
*1923’ten itibaren Güneş dergisinde ve Vakit gazetesinde hikâye ve yazıları yayımlandı.
*Sürekli cephelerde görev yapması nedeniyle yazı hayatına aralar vermiştir.
*Hayatının 27 yılı gurbette geçer.
*1937’de Devlet Denizyolları vapurlarında çalışırken geçirdiği bir kaza sonucu bacağı diz kapağı altından kesilmiştir.
*1940’ta Cerrahpaşa Hastanesi’nde vefat etmiştir.

*Edebiyat dünyasında unutulmaya yüz tutmuş sanatçılardandır.
*Siyah Gözler romanı ile romancılık sahasında kendini kanıtlayan Cemil Süleyman’ın, mesleği sebebiyle yazı hayatında kesintiler meydana gelmiştir.
*Eserlerinde Halit Ziya’nın etkisi görülür.
*İlk hikâyelerinde aşk ve kadın ön plana çıkmıştır.
*Kahramanlarında mesleğinin ve sürekli cephelerde yer almasının açık izleri görülmektedir.
*Romantik bir duyarlılıkla halk tiplerini işlemiştir.
*Hikâyelerinde doktor-hasta ilişkileri, aşırı duygusal hastalıklı tipler, mutsuz ilişkiler de yer alır.
*Tanin ve Servet-i Fünûn dergilerinde yazdığı hikâye ve romanlarda Servert-i Fünûn ve Fecr-i Âtî üslûbu dikkati çekmektedir.
*Askerlikten terhis olup, yazı hayatına döndüğünde yeni bir dil anlayışı benimsemiş; dilde sadeleşmeye gitmiştir.
*Teknik bakımdan kusurlu olmakla birlikte romanlarındaki psikolojik tahliller başarılıdır.


CEMİL SÜLEYMAN ALYANAKOĞLU’NUN ESERLERİ:

Roman: İnhizam, Siyah Gözler, Kadın Ruhu

Öykü: Timsal-i Aşk, Ukde

İçeriğe dön