CEVDET KUDRET SOLOK HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

CEVDET KUDRET SOLOK HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
CEVDET KUDRET SOLOK: (1907-1992)
*Cumhuriyet edebiyatı (Yedi Meşaleciler) şairi, yazar, edebiyat tarihçisi, araştırmacı, öğretmen, avukat.

*İstanbul’da doğdu.  
*İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesini bitirdi (1933).
*Çeşitli liselerde ve Ankara Devlet Konservatuarında öğretmenlik yapmıştır.
*Yayın Müdürlüğü emrinde İnönü Ansiklopedisi’nde edebiyat sekreteri olarak çalıştı.  
*İstanbul ve Ankara’da avukatlık yaptı.  
*Türk Dil Kurumu’nda redaktör, Bilgi Yayınevi’nde danışman olarak çalıştı.  
*Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın Yayın Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak ders verdi.
*1974-1986 yılları arasında Bodrum’da yaşayan yazar daha sonra yaşamını İstanbul’da sürdürmüş; 10 Temmuz 1992’de ölmüştür.

*Yazın hayatında Nevzat Yesirgil, Abdurrahman Nisari, Suat Hizarcı gibi takma adlar kullanmıştır.
*Edebiyat yaşamına Servet-i Fünun dergisinde, şiirle başlamıştır.
*Şiire hece ile ile başlar; sonradan serbest ölçülü şiirler yazar.
*Yedi genç yazar bir araya gelerek Yedi Meşale adında bir kitap çıkardılar.
*”Yedi Meşaleciler” olarak anıldılar.  
*Yedi Meşale grubunun en çalışkan yazarı olarak bilinir.
*Birlikte Meşale dergisini çıkarmışlardır.
*Meşale Dergisi’nde, yalnızlık, özlem gibi bireysel konuları işleyen; buruk, içedönük, karamsar ve kırgın duygular yansıtan şiirler yayımlamıştır.  
*Dergi kapandıktan sonra oyunlar yazmaya başladı.
*İnsanların psikolojik saplantılarını tiyatrolarında ele aldı.
*Oyunları Darülbedayi’de sahnelendi.
*Romanları hayatından izler (otobiyografik özellik) taşır.
*Süleyman’ın Dünyası adı altında toplanan romanlarında, (Sınıf Arkadaşları, Havada Bulut Yok, Karınca’yı Tanırsınız) Türk toplumunun iki Dünya Savaşı arasındaki 30 yıllık toplumsal kesitini yansıtmıştır.
*1940’lı yıllarda çeşitli öyküler yazar.
*Bunlarda insana bakış açısını ortaya koyar.
*1950 sonrası ise edebiyat tarihi araştırmlarına yönelir.
*Türk edebiyat tarihiyle ilgili önemli çalışmalara imza atmıştır.
*Çeşitli sanatçı tanıtım kitapları ve lise edebiyat kitapları yazmıştır.  
*Deneme kitaplarında, edebiyat ve Türk diliyle ilgili çeşitli konular üzerine düşüncelerini dile getirmiştir.
*Cevdet Kudret, Ortaoyunu kitabından dolayı Türk Dil Kurumu Bilim Ödülü, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman kitabı için de Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü alır.  
*Dil Derneği Türk Dili Onur Ödülü ve Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü sahibidir.

CEVDET KUDRET SOLOK’UN ESERLERİ:

Şiir: Birinci Perde, Yedi Meşale (ortak), İkinci Perde (yayımlanmamış), Üçüncü Perde (yayımlanmamış)

Öykü: Sokak  

Roman: Süleyman’ın Dünyası (1-Sınıf Arkadaşları, 2-Havada Bulut Yok, 3-Karıncayı Tanırsınız)

Tiyatro: Rüya İçinde Rüya, Danyal ve Sara, Kurtlar, Yaşayan Ölüler, Tersine Akan Nehir (yayımlanmamış), Cumartesi Çocuğu (bitmemiş)

Deneme: Dilleri Var Bizim Dile Benzemez, Bir Bakıma, Benim Oğlum Bina Okur, Kalemin Ucu, Dillerin Gizli Dünyası (Cevdet Kudret’in dil üzerine denemelerinden bir seçki)

İnceleme-Derleme: Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Mithat, Ziya Gökalp, Abdülhamit Devrinde Sansür, Dede Korkut, Yurt İçin-Ulus İçin, Bugünkü Türkçemizle Dede Korkut Hikâyeleri, Batı Edebiyatından Seçme Parçalar, Türk Edebiyatından Seçme Parçalar, Edebiyat Kapısı, Tanzimat Edebiyatı Antolojisi, Tanzimat’tan Sonra Türk Edebiyatı Antolojisi, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman I-II-III, Örneklerle Edebiyat Bilgileri I-II
Halk Şiirinde Üç Büyükler: I. Yunus Emre, II. Pir Sultan Abdal, III. Karacaoğlan
Divan Şiirinde Üç Büyükler: I. Fuzuli, II. Baki, III. Nedim
Karagöz I, II, III
Ortaoyunu I, II
Fuzuli: Leylâ ve Mecnun
Dede Korkut: Hikâyeler
Eşref: Hicviyeler
Şinasi: Şair Evlenmesi
Teodor Kasap: İşkilli Memo
Nazım Hikmet: Kuvâyı Milliye
Feraizcizade Mehmet Şakir: Evhami
Son Şiirler: Tevfik Fikret

Okul Kitapları: Çeşitli sınıflar için ders kitapları yazmıştır.

Yardımcı Ders Kitapları: Örneklerle Edebiyat Bilgileri I – II
İçeriğe dön