COĞRAFYA YKS KONULARI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

COĞRAFYA YKS KONULARI

REHBERLİK > TÜM DERSLERİN YKS KONULARI > YKS KONULARI
2021 COĞRAFYA YKS (TYT-AYT) KONULARI:

DOĞAL SİSTEMLER
Doğa ve İnsan Etkileşimi
Coğrafya Bilimi, Konusu, Bölümleri
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Koordinat sistemi
Paralel (Enlem)
Meridyen (Boylam)
Coğrafi Konum
Türkiyenin Konumu
Yerel Saat ve Zaman Hesaplamaları  
Harita Bilgisi
Harita Çeşitleri
Projeksiyon
Harita Unsurları
Hesaplamalar
Türk ve Müslüman Haritacılar
(CBS) ve Uzaktan Algılama
Yer Şekilleri ve İzohipsler
İklim Bilgisi
Atmosfer
Hava Olayları
İklim Elemanları
İklim Tipleri
Türkiye’nin İklimi
Dünya’nın tektonik oluşumu
Dünya’nın iç yapısı
Levha tektoniği
Jeolojik zamanlar
İç ve Dış Kuvvetler
Türkiye'nin tektonizması
Yer Şekilleri  (Dünya ve Türkiyede)
Kayaçlar (Dünya ve Türkiyede)
Faylar   (Dünya ve Türkiyede)
Levha Hareketleri  (Dünya ve Türkiyede)
Depremler  (Dünya ve Türkiyede)
Doğanın Varlıkları  (Dünya ve Türkiyede)
Su Varlıkları  (Dünya ve Türkiyede)
Topraklar  (Dünya ve Türkiyede)
Bitki Toplulukları  (Dünya ve Türkiyede)
Biyoçeşitlilik  (Dünya ve Türkiyede)
Ekosistem
Karbon, azot, oksijen ve su döngüleri
Doğa olaylarının ekstrem durumları
Çölleşme

BEŞERİ SİSTEMLER
Yerleşmeler (Gelişimi, Doku ve tipleri)
Türkiye'de Yerleşmeler ve Dağılışı
Nüfus
Nüfus - Özellikleri
Nüfus - Önemi
Nüfus - Artışı ve azalışı
Nüfus piramitleri
Nüfusun yapısı
Türkiye’de nüfus
Türkiye’de nüfusun tarihsel seyri
Türkiye’de nüfusun dağılışı
Türkiye’de nüfusun yapısı
Dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları
Türk Göçleri
Mülteci Göçleri
Türkiye’deki göçlerin sebep ve sonuçları
Geçim Tarzları, Ekonomik Faaliyetler, Ulaşım
Ülkelerin nüfus politikaları ve sonuçları
Türkiye’de nüfus politikaları
Türkiye'de Şehirler ve Kır yerleşme tipleri
Üretim, Dağıtım, Tüketim
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisi
Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisi
Türkiye'de tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışı
Türkiye'de sanayi sektörü ve özellikleri
Ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata etkileri
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisi
Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri
Ulaşım, ticaret ve turizm sektörleri
Dünya ticaret merkezleri ve ağları
e-ticaret; tarihî ticaret yolları
Türkiye'deki doğal ve kültürel semboller
Türkiye’nin turizm politikaları

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
Bölge
Bölge özellikleri
Türkiye’den ve dünyadan farklı bölge örnekleri
Dünyada bulunan önemli ulaşım hatlarının bölgesel-küresel etkileri
İstanbul’daki 3. Hava Limanı ve Kanal İstanbul projeleri
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışları
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörler
Kültürü oluşturan unsurlar; Kültür ile mekân arasındaki ilişkisi
Türk kültürünün doğuşu, gelişimi ve özellikleri ile mekan ilişkisi
Türk kültürünü temsil eden başlıca maddi ve manevi unsurlar
Ülkeler ve bölgeler arası ticaret-ham madde-üretim-pazar alanları
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolü
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütlerin (AB, BM vb.)amaçları, işlevleri ve etki alanları
Türkiye’nin küresel ve bölgesel ölçekteki siyasi, askeri ve ekonomik örgütlerle ilişkisi
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimler
Coğrafi keşifler ve sömürgecilik
Tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumu
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağlar
Ülkelerin Gelişmişliği (Teknoloji-inovasyon-girişimcilik-dijitalleşme)
Doğal kaynak potansiyeli açısından ülkelerin bölgesel-küresel ilişkileri
Türkiye’nin enerji koridoru olma özelliği
Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle sınır aşan sular

ÇEVRE VE TOPLUM
İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri
Çevre Sorunları
Afetlerin oluşum nedenleri, özellikleri, dağılışları
Afetlerden korunma yöntemleri
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkileri
Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı
Arazi kullanımının çevre üzerindeki etkileri
Teknolojik değişimlerin çevresel sonuçları ve insana etkileri
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını
Sınırlı kaynak, tükenebilirlik, aşırı baskı, çevre sorunu ve doğayla uyumlu kalkınma
Çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalar
Çevre sorunlarının önlenmesinde insana düşen sorumluluk
Çevresel örgüt/anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkileri
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditler

İçeriğe dön