DİL VE ANLATIM ESKİ MÜFREDAT - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

DİL VE ANLATIM ESKİ MÜFREDAT

REHBERLİK > MÜFREDATLAR > DERS MÜFREDATLARI
Untitled 1
ESKİ DİL VE ANLATIM MÜFREDATI
9. SINIF
I.ÜNİTE: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 
1.İletişim / 2. İnsan, İletişim ve Dil / 3. Dil-Kültür İlişkisi
II. ÜNİTE: DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 
1. Dillerin Sınıflandırılması / 2. Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi
III. ÜNİTE: SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ) 
1. Türkçenin Ses Özellikleri / 2. Telaffuz (Söyleyiş)
IV. ÜNİTE: KELİME BİLGİSİ
1. Kelimede Anlam ve Kavram
2.Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı
2.1. Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler / 2.2. Kelimelerde Anlam Değişmeleri
3. Kelime Grupları
V. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ 
1. Cümlede Anlamın Oluşumu
2. Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler
2.1. Haber Cümleleri / 2.2. Dilek- İstek Cümleleri / 2.3. Haber ve Dilek Kiplerinde Soru
2. 4. Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk - Olumsuzluk
3. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler
VI. ÜNİTE: PARAGRAF BİLGİSİ
1. Anlatım Birimi Olarak Paragraf / 2. Paragrafta Yapı / 3. Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce
4. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları / 5. Metin ve Paragraf
10. SINIF
I. ÜNİTE: SUNUM-TARTIŞMA-PANEL
1. Sunum / 2. Tartışma / 3. Panel 
II. ÜNİTE: ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ
1. Anlatıma Hazırlık / 2. Anlatımda Tema ve Konu / 3. Anlatımda Sınırlandırma
4. Anlatımın ve Anlatıcının Amacı / 5. Anlatımda Anlatıcının Tavrı
6. Anlatımın Temel Özellikleri / 7. Anlatımın Oluşumu / 8. Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması
III. ÜNİTE: ANLATIM TÜRLERİ
1. ÖYKÜLEYİCİ (HİKÂYE EDİCİ) ANLATIM – İSİM
2. BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM – SIFAT
3. COŞKU ve HEYECANA BAĞLI (LİRİK) ANLATIM-ZAMİR
4. DESTANSI (EPİK) ANLATIM - EMREDİCİ ANLATIM – FİİL /FİİLİMSİ
5. ÖĞRETİCİ ANLATIM – AÇIKLAYICI ANLATIM – TARTIŞMACI ANLATIM – KANITLAYICI ANLATIM – ZARF
6. DÜŞSEL (FANTASTİK) ANLATIM– GELECEKTEN SÖZ EDEN ANLATIM- EDAT, BAĞLAÇ
7. SÖYLEŞMEYE BAĞLI (DİYALOG) ANLATIM -MİZAHi ANLATIM-ÜNLEM
11. SINIF
I. ÜNİTE: METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 
II. ÜNİTE: ÖĞRETİCİ METİNLER 
1. MEKTUP / 2. GÜNLÜK (GÜNCE) / 3. ANI (HATIRA) / 4. BİYOGRAFİ (HAYAT HİKÂYESİ), OTOBİYOGRAFİ
5. GEZİ YAZISI (SEYAHATNAME) / 6. SOHBET (SÖYLEŞİ) / 7. HABER YAZILARI / 8. FIKRA
9. DENEME / 10. MAKALE / 11. ELEŞTİRİ (TENKİT)
III. ÜNİTE: SÖZLÜ ANLATIM
1. RÖPORTAJ / 2. MÜLAKAT (GÖRÜŞME) / 3. SÖYLEV (HİTABET, NUTUK) 
12. SINIF
I. ÜNİTE: SANAT METİNLERİ 
1. Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri / 2. Sanat Metinleri
2.1. Fabl / 2. 2. Masal / 2. 3. Hikâye (Öykü) / 2. 4. Roman / 2. 5. Tiyatro (Oyun) / 2. 6. Şiir
III. ÜNİTE: SÖZLÜ ANLATIM 
1. Konferans / 2. Açık Oturum / 3. Sempozyum / 4. Forum / 5. Münazara
IV. ÜNİTE: BİLİMSEL YAZILAR
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön