DİN KÜLTÜRÜ YKS KONULARI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

DİN KÜLTÜRÜ YKS KONULARI

REHBERLİK > TÜM DERSLERİN YKS KONULARI > YKS KONULARI
2021 DİN KÜLTÜRÜ YKS (TYT-AYT) KONULARI:


BİLGİ VE İNANÇ
İslam, inanç, akide, vahiy.

DİN VE İSLAM
din, fıtrat, tevhid, hanif, iman, Esmâ-i Hüsnâ.

İSLAM VE İBADET
ibadet, mükellef, salih amel, ihlas.

GENÇLİK VE DEĞERLER
din, değer, ahlak, örf, âdet.

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ
kültür, medeniyet.

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ
Esmâ-i Hüsnâ, tilavet, kıraat, dua, tövbe, istiğfar.

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK
sahabi, âlim, el-emin, istişare.

DİN VE HAYAT
din, sanat, iktisat, sosyal değişim.

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR
ahlak, seciye, şahsiyet, karakter, terbiye.

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR
itikad, mezhep, fırka, tevil.

DÜNYA VE AHİRET
ahiret, vefat, cenaze.

KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED
hadis, sünnet, üsve-i hasene, hatemü’n-nebiyyîn, Kütüb-i sitte, Kütüb-i tis’a.

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR
hidayet, ihsan, ihlas, takva, sırat-ı müstakim, cihat, salih amel, şehadet.

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
inanç, istismar, İslamofobi.

YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK
Kitab-ı Mukaddes, Ahd-i atik, Ahd-i cedit, sinagog, teslis, haç, kilise, vaftiz, ritüel, sakrament.

İSLAM VE BİLİM
ilim, bilim, âlim, bilgin.

ANADOLU’DA İSLAM
âlim, fakih, tasavvuf, veli.

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR
tasavvuf, edep, veli, mürşid, insan-ı kâmil, erkân, semâ.

GÜNCEL DİNÎ MESELELER
icma, helal, haram, mekruh, mübah.

HİNT VE ÇİN DİNLERİ
karma, tenasüh, reenkarnasyon.

İçeriğe dön