DOLAYLI TÜMLEÇ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

DOLAYLI TÜMLEÇ

TÜRKÇE > KONULAR > CÜMLE ÖGELERİ
DOLAYLI TÜMLEÇ:

*Cümlede “–e, -de, -den” hâl eklerini alarak,
neye?, neyde?, neyden?,
nereye?, nerede?, nereden?,
kime?, kimde?, kimden?” sorularına cevap veren ögelerdir.

Yanına sessizce yaklaştı.  (Nereye yaklaştı?)
Elçiler saraya yeni giriyordu.  (Nereye giriyordu?)
Taştan su çıkarıyordu.  (Neyden çıkarıyordu?)
Yurduma alçakları uğratma sakın!  (Nereye uğratma?)
Soranlara selam olsun!  (Kime selam olsun?)
Aldıklarını arabanın bagajında unutmuş.  (Nerede unutmuş?)

Not: Her “-e, -de, -den” ekini alan sözcük dolaylı tümleç olmayabilir.

Güzelliğinden, parmaklarını yersin.
(Niçin? Güzelliğinden: zarf tümleci)

Akşama, yemeğe gideceğiz.
(Ne zaman? Akşama: zarf tümleci)
(Yemeğe: dolaylı tümleç)

İçeriğe dön