ERZURUMLU EMRAH HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ERZURUMLU EMRAH HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
ERZURUMLU EMRAH: (19. Yüzyıl)
*Halk/Âşık ve Divan edebiyatı şairi.

*Yaşamı üstüne yeterli bilgi yoktur.
*Erzurum'da doğduğu söylenmektedir.
*Erzurum doğumlu olduğu için de Erzurumlu lakabını almıştır.
*Medrese eğitimi almıştır.
*Ömrünün büyük bölümünü seyahatle geçirmiştir.
*Sivas, Kastamonu, Tokat, Konya, Niğde illerini dolaşmıştır.
*Kastamonu'da Alişan Beyin sevgi ve yardımını kazandı. Uzun süre onun konağında kaldı. Evlendi. Beyin ölümüyle Kastamonu'dan ayrıldı.  
*Sinop'u, Trabzon'u dolaştı.
*1840'ta Niksar'a gelerek ömrünü orada tamamlamıştır.
*Çıraklarından Tokatlı Nuri'nin bir şiirinde belirttiği gibi, 1860 yılında öldü.
*Emrah, divan şairlerinin ve divan şiirinin çekiciliğine ve manevi nüfuzuna kapılmıştır.
*Fuzûlî, Bâki, Nedim gibi şairlerden etkilenmiştir.
*Saz şairleri içinde divan şiirini en iyi bilenlerden biri olan Erzurumlu Emrah, aruzla yazdığı gazel, murabba, muhammes ve müseddeslerinde bu kültürünü açıkça belli eder.
*O dönemde köy ve aşiret çevresinde yetişen âşıklar da kendilerine göre yüksek bir kültürün sahibi ve temsilcisi şehirli bir âşık olan Emrah'ı kendisine ideal bir örnek saymışlardır.
*Hece ile yazılmış tasavvuf üzerine şiirleri var ise de asıl kişiliği, aşk tarzında koşma ve semailerinde görülür.
*Koşma ve semaileriyle halk arasında haklı bir üne erişmiştir.
*Asıl ilginç yanı, saz şiiri geleneği yolundaki içten ve etkili aşk, gurbet şiirleridir.
*Kimi zaman süslü, kimi zaman sade dil kullanmıştır.
*Ercişli Emrah'ın bazı şiirleri yanlışlıkla ona mal edildi.  
*Şiirleri üç ana başlıkta inceleyebiliriz:
 1.Âşık tarzı, halk edebiyatı nazım şekilleri ve halk diliyle yazılmış şiirler.
 2.Âşık tarzı, halk edebiyatı nazım şekilleri ve divan edebiyatı kelime kadrosuyla yazılmış şiirler.
 3.Divan edebiyatı tarzı, divan edebiyatı nazım şekilleri ve divan edebiyatı kelime kadrosuyla yazılmış şiirler.


ERZURUMLU EMRAH’IN ESERLERİ:
-Divan

İçeriğe dön