FAZIL AHMET AYKAÇ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

FAZIL AHMET AYKAÇ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
FAZIL AHMET AYKAÇ (1884 – 1967)
*Fecr-i Ati şair ve yazarı, mizahçı, memur, öğretmen, milletvekili.

*İstanbul'da doğmuştur.
*Mutasarrıf babasının etkisiyle küçük yaşta dinî ve tasavvufî kültürle tanışır.
*Hafızlık çalışmıştır.
*Babasıyla gittiği yalı toplantılarında, edebiyat sohbetleri dinler ve etkilenir.
*İlk öğrenimini farklı vilayetlerde tamamladıktan sonra İstanbul Fransız Lisesinden mezun olmuştur.
*Uzaktan eğitimle (mektupla) Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirir.
*Eğitimi sırasında Musul'da, Arapça ve Farsçasını ilerletme imkânı bulmuştur.
*Almanca ve İngilizce de bildiği söylenir.
*Darphane kâtipliği ile memuriyet hayatına atılır.
*Liselerde öğretmenlik ve 1927-1938 yılları arasında milletvekilliği yapmıştır.
*Çalıştığı okullarda başta Türk edebiyatı olmak üzere, ahlâk, felsefe, pedagoji, psikoloji, Fransızca, tercüme usulü gibi farklı alanlarda dersler okutmuştur.
*Edebiyata şiir yazarak başlamış ve Fecri Ati topluluğuna katılmıştır.
*1908 yılından itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde türlü konularda makaleler, mizahî yazılar yazar.
*Daha çok eğitim, psikoloji ve felsefe alanlarında yazar.
*Tanin gazetesinde mizahî şiirler yayımlar.
*Aktif politikaya katılmamıştır. Fakat Meşrutiyet yıllarında, idareyi hicveden yazılar yazmıştır.
*Hayatının sonlarına doğru Dünya Parlamentolar Birliği Türk Grubu Genel Sekreterliğinde ve Türk Dil Kurumunda üye olarak görev almıştır.
*1967'de tedavi gördüğü Cerrahpaşa Hastanesinde ölmüştür.
*Mizah ağırlıklı şiirleriyle ve yazılarıyla dikkat çekmiş bir sanatçıdır.
*Hiciv geleneğini mizaha dönüştürmüştür.
*Mizah edebiyatımızda önemli bir yeri olduğu söylenebilir.
*Şiirlerinde Dîvan şâirlerinin üslûp ve tekniğinden faydalandığı görülür.
*Aruz ve heceyle şiirler yazan Fâzıl Ahmet'in dili oldukça yalındır.
*İlk eserleri Seyyâre gazetesinde yayımlanır.
*Demet dergisinde Fransızcadan şiir, nesir ve hikâye tercümeleri yapar.
*Hilâl, Akşam gibi dergi ve gazetelerde değişik konularda yazılar yazdıktan sonra Hüseyin Cahit Yalçın'ın teklifiyle Tanin'de yazmaya başlamıştır.
*Yazılarının en önemli özelliği hicivli (iğneleyici) olmasıdır.
*Şiir alanında da yeni bir şey ortaya koymak yerine hicve yönelmiştir.
*Ciddiyeti, gülünç hâle getirmeyi becerir.
*Felsefeden estetiğe pek çok konuda makaleleri vardır.
*Rıza Tevfik, Fazıl Ahmet için, politipik bir insan (çok değişik alanlarda kültür sahibi) der.
*Devrinde, kendisine “edebiyat mâbedinin şeytanı” denmiştir.
*Kitap okumaya düşkün, zeki, bilgili, zarif, nüktedan bir insan olarak kendisini sevdirmeyi bilmiştir.


FAZIL AHMET AYKAÇ’IN ESERLERİ:

Şiir: Divançe-i Fazıl (Teşâür-i Nefiyâne), Harman Sonu, Gelecek Asırlarda Tarih Dersi (Broşür şeklinde), İkinci Sis

Hatıra: Kırpıntı

Deneme ve Hatıra: Şeytan Diyor ki

Siyasetname: Yol Karnesi (Basılmamış)

Diğer: Terbiyeye Dair (Eğitim ve Felsefe üzerine); Fâzıl Ahmet: Hitabeler, Şiirler, Hicivler

İçeriğe dön