FİZİK ESKİ MÜFREDAT - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

FİZİK ESKİ MÜFREDAT

REHBERLİK > MÜFREDATLAR > DERS MÜFREDATLARI
Untitled 1
FİZİK MÜFREDATI (2018 ÖNCESİ)
9. SINIF
 
9.1 . Fizik Bilimine Giriş
(Bilim, gözlem, deney, ölçme, modelleme, birim sistemleri,
vektörel ve skaler büyüklükler)
9.2 . Madde ve Özellikleri
(Kütle, hacim, özkütle, dayanıklılık, yapışma, birbirini tutma, yüzey gerilimi,
kılcallık)
9.2.1. Madde ve Özkütle
9.2.2. Katılar
9.2.3. Akışkanlar
9.2.4. Plazmalar
9.3 . Kuvvet ve Hareket
(Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat, hız, anlık hız, ortalama hız, ivme,
kuvvet, sürtünme kuvveti, eylemsizlik, etki-tepki kuvvetleri)
9.3.1. Bir Boyutta Hareket
9.3.2. Kuvvet
9.3.3. Newton’un Hareket Yasaları
9.4. Enerji
(İş, enerji, güç, kinetik enerji, potansiyel enerji, mekanik enerji, enerji
korunumu, enerji dönüşümü, enerji aktarımı, verim, yenilenebilir enerji,
yenilenemez enerji)
9.4.1. İş, Enerji ve Güç
9.4.2. Mekanik Enerji
9.4.3. Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
9.4.4. Verim
9.4.5. Enerji Kaynakları
9.5. Isı ve Sıcaklık
(Isı, sıcaklık, iç enerji,öz ısı, ısı sığası, hal değişimi, ısıl denge, enerji iletim
hızı, genleşme)
9.5.1. Isı, Sıcaklık ve İç Enerji
9.5.2. Hâl Değişimi
9.5.3. Isıl Denge
9.5.4. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
9.5.5. Genleşme
10. SINIF
 
10.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti
(Bernoulli İlkesi, katılarda basınç, akışkanlarda basınç, kaldırma kuvveti,
Arşimet İlkesi)
10.1.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti
10.2. Elektrik ve Manyetizma
(Yük, iletken, yalıtkan, elektrik alan, akım, elektriksel potansiyel fark,
direnç, ohm yasası, joule kanunu, manyetik alan)
10.2.1. Elektrik Yükleri
10.2.2. Akım, Potansiyel Fark, Direnç
10.2.3. Elektrik Devreleri
10.2.4. Mıknatıslar
10.2.5. Akım ve Manyetik Alan İlişkisi
10.3. Dalgalar
(Dalga, titreşim, genlik, dalga boyu, hız, frekans, periyot, rezonans)
10.3.1. Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri
10.3.2. Su Dalgası
10.3.3. Ses Dalgası
10.3.4. Deprem Dalgaları ve Dalgaların Özellikleri
10.4. Optik
(Aydınlanma, ışık şiddeti, ışık akısı, gölge, yansıma, kırılma, kırıcılık indisi,
snell yasası, tam yansıma, sınır açısı, görünür derinlik)
10.4.1. Aydınlanma
10.4.2. Gölge
10.4.3. Yansıma
10.4.4. Düz Aynalar
10.4.5. Küresel Aynalar
10.4.6. Kırılma
10.4.7. Renk
10.4.8. Prizmalar
10.4.9. Mercekler
10.4.10. Göz ve Optik Araçlar
11. SINIF
 
11.1. Kuvvet ve Hareket
(Vektör, enerji, bağıl hareket, ivme, serbest düşme, limit hız, itme, momentum, momentumun korunumu, tork, denge, kütle merkezi,
ağırlık merkezi)
11.1.1. Vektörler
11.1.2. Bağıl Hareket
11.1.3. Newton’un Hareket Yasaları
11.1.4. Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
11.1.5. İki Boyutta Hareket
11.1.6. Enerji ve Hareket
11.1.7. İtme ve Çizgisel Momentum
11.1.8. Tork
11.1.9. Denge
11.2. Elektrik ve Manyetizma
(Elektriksel kuvvet, elektrik alan, sığa, sığaç, alternatif akım, indüktans,
empedans, kapasitans, rezonans, manyetik alan, manyetik akı, indüksiyon
akımı, transformatörün verimi)
11.2.1. Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
11.2.2. Elektriksel Potansiyel
11.2.3. Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
11.2.4. Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
11.2.5. Alternatif Akım
11.2.6. Transformatörler
12. SINIF
 
12.1. Düzgün Çembersel Hareket
(Çizgisel hız, açısal hız, merkezcil kuvvet, merkezcil ivme, eylemsizlik momenti, açısal momentum)
12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket
12.1.2. Dönerek Öteleme Hareketi
12.1.3. Açısal Momentum
12.1.4. Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları
12.2. Basit Harmonik Hareket
(Uzanım, genlik, geri çağırıcı kuvvet, denge noktası)
12.2.1. Basit Harmonik Hareket
12.3. Dalga Mekaniği
(Girişim, kırınım, doppler olayı, elektromanyetik dalga)
12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
12.3.2. Elektromanyetik Dalga
12.4. Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
(Atom, Bohr Atom Teorisi, enerji seviyesi, uyarılma, büyük patlama,
alt parçacık, anti madde, radyoaktivite, fisyon, füzyon)
12.4.1. Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
12.4.2. Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
12.4.3. Radyoaktivite
12.5. Modern Fizik
(Özel Görelilik, Siyah Cisim Işıması, Fotoelektrik Olay, Compton Olayı,
De Broglie Dalga Boyu)
12.5.1. Özel Görelilik
12.5.2. Kuantum Fiziğine Giriş
12.5.3. Fotoelektrik Olay
12.5.4. Compton ve De Broglie
12.6. Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
(Yarı iletken, güneş pili, led, diyot, transistör, süper iletken, nanoteknoloji,
nano madde, röntgen, laser, uyarılma, uyarılmış emisyon)
12.6.1. Görüntüleme Teknolojileri
12.6.2. Yarı İletken Teknolojisi
12.6.3. Süper İletkenler
12.6.4. Nanoteknoloji
12.6.5. X Işınları
12.6.6. Laser Işınları
12.6.7. Bilimsel Araştırma Merkezleri
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön