FİZİK YENİ MÜFREDAT - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

FİZİK YENİ MÜFREDAT

REHBERLİK > MÜFREDATLAR > DERS MÜFREDATLARI
Untitled 1
YENİ FİZİK MÜFREDATI 
9. SINIF
 
9.1 . Fizik Bilimine Giriş
(fizik bilimi, temel-türetilmiş büyüklükler, vektörel-skaler büyüklükler, bilim araştırma merkezi)
9.1.1. FİZİK BİLİMİNİN ÖNEMİ
9.1.2. FİZİĞİN UYGULAMA ALANLARI
9.1.3. FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI
9.1.4. BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
9.2 . Madde ve Özellikleri
(kütle, hacim, özkütle, dayanıklılık, yapışma (adezyon), birbirini tutma (kohezyon), yüzey gerilimi, kılcallık)
9.2.1. MADDE VE ÖZKÜTLE
9.2.2. DAYANIKLILIK
9.2.3. YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA
9.3 . Kuvvet ve Hareket
(öteleme hareketi, dönme hareketi, titreşim hareketi, referans noktası, konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat, hız, anlık hız, ortalama hız, ivme, kuvvet, kütle çekim kuvveti, dengelenmiş kuvvet, dengelenmemiş kuvvet, net kuvvet, yer çekimi ivmesi, ağırlık, sürtünme kuvveti, eylemsizlik, etki-tepki kuvvetleri.)
9.3.1. HAREKET
9.3.2. KUVVET
9.3.3. NEWTON’IN HAREKET YASALARI
9.3.4. SÜRTÜNME KUVVETİ
9.4. Enerji
(iş, enerji, güç, öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi, mekanik enerji, enerji korunumu, enerji dönüşümü, verim, yenilenebilir enerji, yenilenemez enerji)
9.4.1. İŞ, ENERJİ VE GÜÇ
9.4.2. MEKANİK ENERJİ
9.4.3. ENERJİNİN KORUNUMU VE ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
9.4.4. VERİM
9.4.5. ENERJİ KAYNAKLARI
9.5. Isı ve Sıcaklık
(ısı, sıcaklık, iç enerji, öz ısı, ısı sığası, hâl değişimi, ısıl denge, enerji iletim hızı, genleşme, büzülme, ısı yalıtımı, hissedilen sıcaklık, küresel ısınma)
9.5.1. ISI VE SICAKLIK
9.5.2. HÂL DEĞİŞİMİ
9.5.3. ISIL DENGE
9.5.4. ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI
9.5.5. GENLEŞME
9.6. Elektrostatik
9.6.1. ELEKTRİK YÜKLERİ
10. SINIF
 
10.1. Elektrik ve Manyetizma  
(elektrik akımı, potansiyel farkı, direnç, Ohm Yasası, eşdeğer direnç, iç direnç, elektromotor kuvveti, elektrik enerjisi, elektriksel güç, manyetik alan)
10.1.1. ELEKTRİK AKIMI, POTANSİYEL FARKI VE DİRENÇ
10.1.2. ELEKTRİK DEVRELERİ
10.1.3. MIKNATIS VE MANYETİK ALAN
10.1.4. AKIM VE MANYETİK ALAN
10.2. Basınç ve Kaldırma Kuvveti
(katı basıncı, akışkan basıncı, basınç kuvveti, Pascal Prensibi, Bernoulli İlkesi, Archimedes İlkesi, kaldırma kuvveti)
10.2.1. BASINÇ
10.2.2. KALDIRMA KUVVETİ
10.3. Dalgalar
(dalga, titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız, genlik, atma, dalga tepesi, dalga çukuru, odak noktası, merkez, stroboskop, rezonans, ses yüksekliği, ses şiddeti, tını, yankı, uğultu, gürültü, ses kirliliği, deprem dalgası.)
10.3.1. DALGALAR
10.3.2. YAY DALGASI
10.3.3. SU DALGASI
10.3.4. SES DALGASI
10.3.5. DEPREM DALGASI
10.4. Optik
(aydınlanma şiddeti, ışık şiddeti, ışık akısı, gölge, yarı gölge, yansıma, odak noktası, merkez, tepe noktası, asal eksen, kırılma, kırıcılık indisi, Snell Yasası, tam yansıma, sınır açısı, görünür uzaklık.)
10.4.1. AYDINLANMA
10.4.2. GÖLGE
10.4.3. YANSIMA
10.4.4. DÜZLEM AYNA
10.4.5. KÜRESEL AYNALAR
10.4.6. KIRILMA
10.4.7. MERCEKLER
10.4.8. PRİZMALAR
10.4.9. RENK
11. SINIF
 
11.1. Kuvvet ve Hareket
(vektör, bağıl hareket, ivmeli hareket, serbest düşme, düşey atış, yatay atış, eğik atış, limit hız, enerji ,Hooke Yasası, itme, çizgisel momentum, çizgisel momentumun korunumu, tork, denge, kütle merkezi, ağırlık merkezi)
11.1.1. VEKTÖRLER
11.1.2. BAĞIL HAREKET
11.1.3. NEWTON’IN HAREKET YASALARI
11.1.4. BİR BOYUTTA SABİT İVMELİ HAREKET
11.1.5. İKİ BOYUTTA HAREKET
11.1.6. ENERJİ VE HAREKET
11.1.7. İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM
11.1.8. TORK
11.1.9. DENGE VE DENGE ŞARTLARI
11.1.10. BASİT MAKİNELER
11.2. Elektrik ve Manyetizma
(elektriksel kuvvet, elektrik alan, elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı, sığa (kapasite), sığaç (kondansatör), manyetik alan, manyetik kuvvet, manyetik akı, elektromotor kuvveti, alternatif akım, indüktans, kapasitans, empedans, rezonans, indüksiyon akımı,
öz-indüksiyon akımı, transformatör)
11.2.1. ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN
11.2.2. ELEKTRİKSEL POTANSİYEL
11.2.3. DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA
11.2.4. MANYETİZMA VE ELEKTROMANYETİK İNDÜKLENME
11.2.5. ALTERNATİF AKIM
11.2.6. TRANSFORMATÖRLER
12. SINIF
 
12.1. Çembersel Hareket
(çizgisel hız, açısal hız, merkezcil kuvvet, merkezcil ivme, eylemsizlik momenti, açısal momentum, kütle çekim kuvveti)
12.1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
12.1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ
12.1.3. AÇISAL MOMENTUM
12.1.4. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ
12.1.5. KEPLER KANUNLARI
12.2. Basit Harmonik Hareket
(uzanım, genlik, geri çağırıcı kuvvet, denge noktası, yay sarkacı, basit sarkaç)
12.2.1. BASİT HARMONİK HAREKET
12.3. Dalga Mekaniği
(girişim, kırınım, Doppler olayı, elektromanyetik dalga, elektromanyetik spektrum.)
12.3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI
12.3.2. ELEKTROMANYETİK DALGALAR
12.4. Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
(atom, Bohr atom teorisi, enerji seviyesi, uyarılma, iyonlaşma, ışıma, büyük patlama, alt parçacık, antimadde, radyoaktivite, fisyon, füzyon)
12.4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
12.4.2. BÜYÜK PATLAMA VE EVRENİN OLUŞUMU
12.4.3. RADYOAKTİVİTE
12.5. Modern Fizik
(özel görelilik, siyah cisim ışıması, fotoelektrik olayı, Compton olayı, de Broglie dalga boyu)
12.5.1. ÖZEL GÖRELİLİK
12.5.2. KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ
12.5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI
12.5.4. COMPTON SAÇILMASI VE DE BROGLİE DALGA BOYU
12.6. Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
(görüntüleme teknolojisi, yarı iletken, diyot, transistör, LED, güneş pili, süper iletken, nanoteknoloji, nanobilim, LASER)
12.6.1. GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ
12.6.2. YARI İLETKEN TEKNOLOJİSİ
12.6.3. SÜPER İLETKENLER
12.6.4. NANOTEKNOLOJİ
12.6.5. LASER IŞINLARI
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön