FORUM TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

FORUM TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ

EDEBİYAT > METİN TÜRLERİ > SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ
FORUM:
*Forum, insanları yakından ilgilendiren bir konuda konuşmacıların yanında dinleyicilerin de söz alarak tartışmaya aktif katıldığı tartışma türlerinden biridir.
*Forumda bir başkan bulunur.
*Başkan foruma başlamadan önce forumu nasıl yapacağını anlatır.
*Sorulacak soruların çerçevesini açıklar.
*Sırasıyla konuşmacılara söz hakkı verir.
*Ardından dinleyicilere söz hakkı verir.
*Tartışmanın konu dışına çıkmasını önler.
*Açıklamaya ihtiyaç duyulan konuları ve soruları açar.
*Tartışmanın belli kurallar içerisinde sürdürülmesini sağlar.
*Dinleyiciler ve konuşmacılar forumun kurallarına uymak zorundadır.
*Başkan en sonunda genel bir özetleme yapar. Ancak kendi görüşlerini yansıtmaz.
*Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir.
*Forumda amaç, belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır.
*Tartışma saygı ve nezaket kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimî bir hava içerisinde yapılmalı, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olunmalıdır.
*Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar.
*Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat, forumun süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir. Bu durumda panelden sonra forum yapılacağı konuşmalara başlanmadan duyurulmalıdır.
*Forum, açık oturum ve panel, bir başkan ve uzman konuşmacılardan oluşması yönüyle birbirine benzer.
*Forum, dinleyicilerin de tartışmaya katılıp düşüncelerini açıklamaları yönüyle açık oturum ve panelden ayrılır.

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön