GARİP ŞİİRİ DIŞINDA YENİLİĞİ SÜRDÜREN ŞİİR ve ŞAİRLERİ (1940-1960) - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

GARİP ŞİİRİ DIŞINDA YENİLİĞİ SÜRDÜREN ŞİİR ve ŞAİRLERİ (1940-1960)

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI > CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER

6. GARİP ŞİİRİ DIŞINDA YENİLİĞİ SÜRDÜREN ŞİİR
ve ŞAİRLERİ (1940-1960)

*Garip Hareketi’nin etkisinin sürdüğü 1940 sonrası yıllarda bir grup sanatçı, Garip akımı şairlerinin şiiri bayağılaştırdığını düşünüyorlardı.
*Bu şairler, onlara benzemekten kaçınan ve herbiri kendine özgü şiir tarzı oluşturan şairlerdir.
*Bu şairlerin şiirleri, gerek biçim gerekse içerik olarak Garip Hareketi'nin şiir anlayışı dışında farklı bir çizgide ilerlemiştir.
*Şiirdeki lirizmi kaybetmeden yeniliği sürdürmüşlerdir.
*Bu şairler “Garip, İkinci Yeni” gibi topluluklara katılmamış; görüş ve ideolojilerini şiirlerine temel yapmamışlardır.
* "Saf (öz) şiir, halk şiiri, toplumcu gerçekçi şiir" geleneklerinden yararlanmakla birlikte bu geleneklerden herhangi birine bağlanmamışlardır.
*Şiirlerinde, yeni bir dil, üslup ve bakış açısı aramışlardır.
*Toplumsal sorunlara yönelimin yanı sıra; değişik insanlık durumlarını konu alan, bireyci, içe dönük şiirlere de ağırlık vermişlerdir.

*Fazıl Hüsnü Dağlarca, duru bir Türkçeyle ve kendine özgü bir şiir diliyle insana ve yaşadığı topluma eğilmiştir.

*Behçet Necatigil, eski ve yeni sözcükleri şiirine ustaca yerleştirir. Evler, aile, çevre, aşk, bunalım, hastalık, yalnızlık ve ölüm temalarını işler.

*Atilla İlhan, eski şiirimizden de yararlanarak serüvenci bir ruhla yazar ve “Mavi Hareketi”nin öncülüğünü yapar.

*Cahit Külebi, temiz bir dille Anadolu’yu okuyucu ile buluşturur.

*Asaf Halet Çelebi, mistik bir yaklaşımla serbest şiirler yazar.

*Hilmi Yavuz, kendine özgü bir dille Doğu ve Batı’yı sentezlemeye çalışır.

*Garip Şiiri Dışında Yeniliği Sürdüren Şairler:
Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, Asaf Halet Çelebi, Maviciler (Attila İlhan, Ahmet Oktay, Ferit Edgü), Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Hilmi Yavuz, Sabahattin Kudret Aksal, Sedat Umran, İlhan Berk, İlhan Geçer, Necati Cumalı, Salah Birsel

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön