GÜLNİHAL - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

GÜLNİHAL

ESERLER > G H I İ J K L M
GÜLNİHAL:

Eser Sahibi:
Namık Kemal

Türü:
Tiyatro

Tema:
Mal ve iktidar hırsı

Kişiler:
Kaplan Paşa, İsmet, Muhtar

Özet:
*Çok zalim bir kimse olan Kaplan Paşa, Rumeli’de bir sancak beyidir.
*Zulümle halkın nefretini toplamıştır amcaoğlu Muhtar Bey ise halkın çok sevdiği iyi ve cesur bir gençtir.
*Muhtar Bey’in sevdiği İsmet adlı akraba kızını Kaplan Paşa da sevmektedir. Bu yüzden araları açılır.
*Kaplan, Muhtar’ın saraya gelip İsmetle görüşmesini bahane ederek onu zindana attırır.
*Dadısı Gülnihal, sırf Muhtar’ı kurtarmak için İsmet’i Kaplan’la nişanlamaya razı eder.
*Fakat Muhtar, İsmet’in onunla gerçekten evleneceğini sanarak küser ve zindandan çıkmak istemez.
*Bu sefer Gülnihal, tüfekçibaşı Zülfikar Ağa’ya kendisiyle evleneceğini vadederek Muhtar’ı hapisten kurtarır çünkü Zülfikar, zaten kardeşini öldürmüş olan Kaplan Paşa’ya düşmandır.
*Muhtar, Sofya valisine gidip Kaplan’ın çılgınca zulümlerini anlatır.
*Vali’den Kaplan’ın idam emrini alıp gelir.
*Yerine de kendi geçecektir.
*Muhtar, adamlarıyla sarayı bastığı sırada, Kaplan Paşa, Gülnihal ve İsmet’i sıkıştırarak nikâhlarının kıyılmasını istemektedir.
*İkisi de buna razı olmayınca Kaplan, Gülnihal’i hançerler.
*Bunu gören Zülfikar Ağa, Kaplan’ı öldürür.
*Muhtar, adaletli bir sancak beyi olur ve kendisine bağlı olduğuna inandığı İsmet’le evlenir.

Detay:
*Namık Kemal'in ikinci tiyatro eseridir.
*Oyunun asıl adı Râz-ı Dil'dir.
*Namık Kemal bu piyeste baskılara karşı mücadele ve intikam fikrini işler.
*Beş perdelik bir piyestir.
*Oyunun esas konusu, zalim bir yöneticiye karşı girişilen halk hareketidir.
*Oyunun başkarakteri zalim yönetici Kaplan Paşa'dır.
*Câriye Râzıdil (Gülnihal) ise zalime karşı kin ve intikamı temsil eder.
*Olayın geçtiği zaman Tanzimat öncesidir.
*Eserin dili sade bir yapıya sahiptir.
*Zulüm ve istibdadı hedef tutması dolayısıyla sansür, piyesin en mühim parçalarını çıkarmış, Namık Kemal’in belirttiğine göre eseri tanınmayacak bir hale sokmuştur.
*Vatan yahut Silistre'nin oynanması sırasında ortaya çıkan olaylar nedeniyle, bu eser hemen sahneye konulamamıştır.
İçeriğe dön