HİKÂYEDE; KONU, TEMA, KARŞILAŞMA, ÇATIŞMA - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

HİKÂYEDE; KONU, TEMA, KARŞILAŞMA, ÇATIŞMA

SINIFLAR > LİSE 1 > LİSE-1 / 2. ÜNİTE: HİKÂYE
HİKÂYEDE; TEMA, KONU, KARŞILAŞMA, ÇATIŞMA:

*Teması, konusu ve çatışma unsurları ile hikâye; yazıldığı dönemin siyasi, ekonomik, kültürel özelliklerini yansıtır.

*Tema; hikâyedeki temel duygu veya düşüncedir, soyut ve geneldir: sevgi, dostluk vb.

*Konu; hikâyedeki duygu veya düşüncenin somut bir duruma bağlı olarak ele alındığı olgudur, temayı sınırlandırır: Türkiye’de aile bağları vb.

*Karşılaşma; olay çevresinde gelişen edebî metinlerde çatışmaları, olay halkalarını veya yeni durumları oluşturacak şekilde kahramanların yüz yüze gelmeleridir.

*Çatışma; hikâyede karşıt duygu, düşünce, isteklerin veya kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesi ile ortaya çıkan durumdur.
*Öyküleyici metinlerde dramatik anlaşmazlık veya aykırılığa çatışma denir.
*Olayların dayandığı asıl ögedir.
*Merak duygusunu canlı tutar: hayal-gerçek çatışması vb.
*Eserin tamamında işlenen çatışma; insan ile insan, insan ile toplum, insan ile kendisi, insan ile doğa vb. şeklinde kendini gösterir.

İçeriğe dön