HOCA DEHHANİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

HOCA DEHHANİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
HOCA DEHHANİ: (13. YÜZYIL)
*Divan edebiyatı şairi.

*Horasan Türklerindendir.  
*İlk divan şairidir. Divan edebiyatının kurucusu kabul edilir.
*Tasavvufun hâkim olduğu bir dönemde İran edebiyatı etkisiyle ilk kez din dışı konuları işleyen şairimizdir.
*Şiirlerinin en önemli teması aşktır.
*Divanı yoktur.
*Türkçe ve Farsça şiirler yazmıştır.
*Farsça bir Selçuklu Şehnamesi (mesnevi) yazdığı da söylenir; ancak bu eser bugün elimizde değildir.
*Ustalıkla yazılmış, güzel gazel ve kasideleri vardır.
*Dehhanî'nin şiirleri oldukça basit, motiflerin sık sık tekrarlandığı örneklerdir ve kolay anlaşılır benzetmelerle doludur.  

İçeriğe dön