HOCA SADETTİN EFENDİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

HOCA SADETTİN EFENDİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
HOCA SADETTİN EFENDİ: (16. YÜZYIL)
*Tarih yazarı, şeyhülislam, müderris.

*En büyük şeyhülislâmlardan biri olarak tanınır.
*I. Selim'in nedimi Hasan Can'ın oğlu olarak 1536 yılında İstanbul'da doğdu.
*İyi bir eğitim gördü, ilmiye sınıfına girerek 1556 ila 1573 yılları arasında müderrislik yaptı.
*Manisa'da bulunan Şehzade Murad'ın (III. Murad) hocalığı ile görevlendirilmesi sonraki yıllarda hızla yükselmesine yardımcı oldu.
*1574 yılında III. Murad'ın tahta çıkması ile birlikte Hace-i Sultani sıfatıyla devlet işlerinde etkili oldu.
*Haçova Savaşında yararlılığı görülen Yusuf Sinan Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesini sağladı. Ancak önceki sadrazam İbrahim Paşa'yı tutan valide Safiye Sultan'ın etkisiyle gözden düştü.
*Sürgüne gönderilmekten güçlükle kurtulabildi ve devlet işlerine karışmaması koşuluyla İstanbul'da kalmasına izin verildi.
*Bostanzade Mehmed Efendi'nin ölümü üzerine karşı çıkmalar olmasına karşın şeyhülislamlığa getirildi.
*Şeyhülislam olarak fetva yazımında büyük yetenek gösterdi.
*Şeyhülislamlığı ve müderrisliği dışında asıl ününü Hoca Tarihi olarak da anılan Tac’üt-tevarih isimli yapıtıyla kazandı.
*III. Murad'ın emri ile Molla Muslihittin Lari'nin iki eseri ile Abdülkadir Geylani'nin Menakıbını Türkçeye tercüme etti.


HOCA SADETTİN EFENDİ’NİN ESERLERİ:

Telif:
Tac üt-tevarih (Kuruluşundan I. Selim'in ölümüne kadar Osmanlı Tarihi)
Selimname (Babası Hasan Can'ın anlatıklarına göre)

Tercüme:
Abdülkerîm el-Kuşeyrî / er-Risâle
Şattanûfî / Behcetü’l-esrâr  
Muslihuddîn-i Lârî / Mirâtü’l-edvâr   
Ûşî / el-Emâlî

İçeriğe dön