HOCA SADETTİN EFENDİ - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

HOCA SADETTİN EFENDİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
HOCA SADETTİN EFENDİ: (16. YÜZYIL)

*Tarih yazarı, şeyhülislam, müderris.
*En büyük şeyhülislâmlardan biri olarak tanınmıştır.
*I. Selim'in yakın dostu Hasan Can'ın oğlu olarak 1536 yılında İstanbul'da doğmuştur.
*İyi bir eğitim görmüş, ilmiye sınıfına girerek müderrislik yapmıştır.
*Şehzade Murad'ın (III. Murad) hocalığı ile görevlendirilmesi, yükselmesine yardımcı olmuştur.
*III. Murad'ın tahta çıkması ile birlikte Hace-i Sultani sıfatıyla devlet işlerinde etkili oldu.
*Bostanzade Mehmed Efendi'nin ölümü üzerine şeyhülislamlığa getirildi.
*Şeyhülislam olarak büyük yetenek gösterdi.
*Asıl ününü Hoca Tarihi olarak da anılan Tac’üt-tevarih isimli yapıtıyla kazanmıştır.
*Molla Muslihittin Lari'nin iki eseri ile Abdülkadir Geylani'nin Menakıbını Türkçeye tercüme etmiştir.

HOCA SADETTİN EFENDİ’NİN ESERLERİ:
Telif:
Tac üt-tevarih (Kuruluşundan I. Selim'in ölümüne kadar Osmanlı Tarihi)
Selimname (Babası Hasan Can'ın anlatıklarına göre)
Tercüme:
Abdülkerîm el-Kuşeyrî / er-Risâle
Şattanûfî / Behcetü’l-esrâr
Muslihuddîn-i Lârî / Mirâtü’l-edvâr  
Ûşî / el-Emâlî

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön