KABUSNAME - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

KABUSNAME

ESERLER > G H I İ J K L M
KABUSNAME:

*Mercimek Ahmet Türkçe'ye çevirmiştir.
*Kabusnâme, 1082 yılında Kûhistan sultanı İskender bin Kavuş tarafından Farsça olarak kaleme alınır.
*Muhatap, oğlu Gilan Şahtır, fakat aradan dokuz yüz yıl geçmiş olmasına rağmen öğütler hâlen canlılığını devam ettirir.
*Tarih boyu pek çok padişah, sultan ve devlet başkanı tarafından birçok dünya diline çevrilir, birçok edebî, tarihî ve ahlâkî eserlere kaynak teşkil eder.
*Kabusnâme, ahlâkî sahadaki eğitim ve yapılanmayı temin eden eserleden biridir.
*İçinde ahlâk, görgü, sağlık, ticaret, astronomi, musiki, av, şiirler vb. konularında bilgi ve öğütler vardır.
*Sultan II. Murat zamanında padişahın çok beğenmesi üzerine, Farsça yazılmış Kabusnameyi Mercimek Ahmet Türkçe'ye çevirmiştir.
*Mercimek Ahmet, tercümeye, yeniden telif kadar emek verir ve 1432 tarihinde tamamlayarak üzerine düşen görevi bitirir.
*Çeviride kullandığı sade, herkes tarafından anlaşılabilir Türkçe, eserin günümüze kadar ulaşmasında etkilidir.
*Kitabı yalnız çevirmekle yetinmemiş, işe kendi bilgisini de katmış, yoruma gitmiş, açıklamış, eklemeler yapmıştır.
*Kitabın asıl adının "Nasihatname" olmasına rağmen "Kabusname" ismi tercih edilmiş.
*Kitap, vaktinde uyumaktan emanet saklamaya, misafir ağırlamaktan çocuk terbiyesine kadar değişik konularda nasihatlerin olduğu kırk dört bölümden oluşur.
İçeriğe dön