KÜBİZM (ŞEKİLCİLİK) NEDİR ÖZELLİKLERİ NELERDİR? - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

KÜBİZM (ŞEKİLCİLİK) NEDİR ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

SINIFLAR > LİSE 3 > LİSE-3 / 1. ÜNİTE: GİRİŞ
KÜBİZM: (ŞEKİLCİLİK)

*20. yüzyılın başlarında empresyonizme tepki olarak doğmuştur.
*Resim sanatında Pisacco tarafından başlatılmış bir akımdır.  
*Zamanla diğer sanat dallarında da görülmeye başlamıştır.
*Apollinaire, şiir ile bir resim akımı olan kübizmi birleştirerek edebiyata farklı bir soluk getirmiştir.
*Ressam Paul Cezanne, empresyonizm ile kübizm arasında bir köprü oluşturmuştur.
*Cezanne, tüm resimsel biçimleri; daire, dikdörtgen, oval gibi şekillere indirgeme düşüncesidir.
*Cezanne’ye göre doğada gördüğümüz her şey geometrik bir anlatımla ele alınabilir.


KÜBİZM AKIMININ ÖZELLİKLERİ:
*Yazın alanında, özellikle şairler, ressam Picasso’nun da etkisiyle bir anlayış geliştirmişlerdir.  
*Buna göre şairler, dış dünyayı izleyip olup bitenleri iyi saptamak zorundadır.
*Dünyadaki küçük olayları ve anlamları yakalamayı hedeflemişlerdir.
*Varlığı tüm boyutlarıyla vermek esastır.
*Konunun sadece görünen yönünü değil, görünmeyen tarafını da göstermek isterler.
*“Söylenmemiş olanı“, “görülmemiş olanı gün ışığına çıkarmak, aklın değil düş gücünün yapacağı iştir.
*Eserlerinde karmakarışık imajlara ve dağınık kelimelere rastlanır.
*Varlığın, dış görünüşüyle birlikte iç dünyası da betimlenir.
*Duygularla olaylar karıştırılarak verilir.
*Karışıklıktan hoşlanma söz konusudur.
*Ayrı ayrı yerlerde geçen olayların birlikte, aynı anda olduğunu kabul eder ve bu anlayışta eser vermek isterler. Bu yüzden kübistlerin eserleri oldukça karmaşıktır.
*Kübizme göre empresyonizm, duyumların, yani sürekli olmayan, gelip geçici şeylerin tasviridir.  
*Kübizm ise, sürekli olan ve değişmeyen özün tasvirine çaba göstermektedir.
*Şairler şiirlerinde, analiz-sentez metodu ile mısralar sıralamış; peyzajı ve hayatın sahnesini kendi kişisel görüşlerine göre anlatmaya çalışmışlardır.
*Kübizm, edebiyat alanında, gramerin yıkımı, ilginç noktalama işaretlerinin kullanımı şeklinde özellikle şairler tarafından denenen bir akımdır.
*Edebiyatta varlığını geniş bir çerçevede sürdürememiştir.
*Uzun ömürlü olamamıştır.


KÜBİZM AKIMININ DÜNYADAKİ TEMSİLCİLERİ:
Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Blaise Cendrars, Andre Salmon


TÜRK EDEBİYATINDA KÜBİZM:KÜBİZMİN TÜRK EDEBİYATINDAKİ TEMSİLCİLERİ:

İçeriğe dön