MATEMATİK YKS KONULARI - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

MATEMATİK YKS KONULARI

REHBERLİK > TÜM DERSLERİN YKS KONULARI > YKS KONULARI

2019 MATEMATİK YKS (TYT-AYT) KONULARI:

KÜMELER
Küme
Eleman
Evrensel küme
Boş küme
Alt küme
Sonlu küme
Sonsuz küme
Eşit kümeler
Birleşim
Kesişim
Fark
Tümleme
Ayrık kümeler
De Morgan kuralları
Sıralı ikili
Kartezyen çarpım

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER
Gerçek Sayılar
Sayılar
Doğal sayı
Tam sayı
Rasyonel sayı
Asal sayılar
Ardışık sayılar
İrrasyonel sayı
Gerçek (reel) sayı
1. Dereceden Denkelem Ve Eşitsizlikler
Birinci dereceden denklem
Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Aralık
Çözüm Kümesi
Üstlü İfade ve Denklemler
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Rasyonel Kuvvet
Denklem ve Eşitsislik İle ilgili uygulamalar
Oran - Orantı
Yüzde
Denklem Çözme
Eşitsizlik
Problemler

FONKSİYONLAR
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Tanım kümesi - Değer kümesi
Görüntü kümesi
Fonksiyonun grafiği
Sabit fonksiyon
Birim fonksiyon
Bire bir fonksiyon
Örten fonksiyon
Doğrusal fonksiyon
Yatay doğru testi
Dikey (düşey) doğru testi
Fonks. İşlemler ve Uygulamaları
Öteleme
Simetri
Dönüşüm
Tek fonksiyon - Çift fonksiyon
Bileşke fonksiyon
Fonksiyonun tersi

VERİ
Aritmetik ortalama
Ortanca
Tepe değer
Açıklık
En büyük değer
En küçük değer
Alt çeyrek
Üst çeyrek
Çeyrekler açıklığı
Standart sapma
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Veri
Kesikli veri
Sürekli veri

OLASILIK
Basit Olayların Olasılıkları
Örnek uzay
Olay
Deney
Çıktı
Ayrık olaylar
Ayrık olmayan olaylar
Bir olayın tümleyeni
Olasılık
Koşullu olasılık
Koşullu olasılık
Bağımlı olay
Bağımsız olay
Bileşik olay

SAYMA
Toplama prensibi
Çarpma prensibi
Faktöriyel
Pascal özdeşliği
Permütasyon
Kombinasyon
Binom Teoremi

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM ve FONK.
2. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Denklemin kökü
Diskriminant
Sanal birim
Karmaşık Sayılar
Eşlenik
2. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
İkinci dereceden fonksiyon
Tepe noktası
Simetri ekseni
Parabol

POLİNOMLAR
Polinom
Polinomun derecesi
Polinomun katsayıları
Polinomun sabit terimi
Sabit polinom
Sıfır polinomu
Kalan teoremi
Polinomun sıfırları
Polinomun çarpanları
Özdeşlik
Değişken değiştirme
Rasyonel ifade
Polinom denklem
Rasyonel denklem

MANTIK
Önerme
Bileşik önerme
Önermenin değili
ve, veya, ya da bağlaçları
De Morgan kuralları
Koşullu önerme
Koşullu önermenin karşıtı
Koşullu önermenin tersi
Koşullu önermenin karşıt tersi
İki yönlü koşullu önerme
Totoloji
Çelişki
Açık önerme
Her
Bazı
Tanım
Aksiyom
Teorem
Hipotez
Hüküm
İspat
Tümevarım

MODÜLER ARİTMETİK
Bölünebilme
/////Çarpanlar ve Asal Ç.(EBOB-EKOK)
Öklit algoritması
Modüler aritmetik

DENKLEM ve EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ
Doğrusal (lineer) denklem sistemi
Yok etme yöntemi
Değişken değiştirme
İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklem
Denklem sistemi
İkinci dereceden eşitsizlik
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sis.

ÜSTEL ve LOGARİTMİK FONKSİYONLAR
Üstel fonksiyon
Logaritma fonksiyonu
Doğal logaritma
Üstel denklem
Logaritmik denklem

DİZİLER
Dizi
Sonlu dizi
Sabit dizi
Aritmetik dizi
Geometrik dizi
Fibonacci dizisi

TÜREV
Limit
Bir noktada limit
Sağdan limit
Soldan limit
Süreklilik
Anlık değişim oranı
Değişim oranı
Teğetin eğimi
Türev
Sağdan Türev
Soldan Türev
Kritik nokta
Ekstremum nokta
Mutlak Maksimum
Mutlak Minimum
Yerel maksimum
Yerel minimum

İNTEGRAL
Belirsiz İntegral
Ters Türev
Belirsiz integral
İntegral sabiti
Belirli integral
Riemann toplamı
Belirli integral

///Faktöriyel
///Sayı Basamakları
///Çarpanlara Ayırma 
İçeriğe dön | Ana menüye dön