MATEMATİK YKS KONULARI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

MATEMATİK YKS KONULARI

REHBERLİK > TÜM DERSLERİN YKS KONULARI > YKS KONULARI
2021 MATEMATİK YKS (TYT-AYT) KONULARI:


SAYILAR VE CEBİR

1-MANTIK
Önermeler ve Bileşik Önermeler:
önerme, bileşik önerme, önermenin değili, ve, veya, ya da bağlaçları, De Morgan kuralları, koşullu önerme, koşullu önermenin karşıtı, koşullu önermenin tersi, koşullu önermenin karşıt tersi, iki yönlü koşullu önerme (gerek ve yeter şart), açık önerme, her, bazı, tanım, aksiyom, teorem, ispat, hipotez, hüküm


2-KÜMELER
Kümelerde Temel Kavramlar:
küme, eleman, evrensel küme, boş küme, alt küme, öz alt küme, sonlu küme, sonsuz küme, eşit kümeler

Kümelerde İşlemler:
birleşim, kesişim, fark, tümleme, ayrık kümeler, De Morgan kuralları, sıralı ikili, kartezyen çarpım


3-DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
Sayı Kümeleri:
doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, gerçek (reel) sayılar

Bölünebilme Kuralları:
EKOK, EBOB

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler:
bilinmeyen, değişken, denklem, denklemin derecesi, eşitsizlik, gerçek sayı aralıkları, çözüm kümesi, mutlak değer

Üslü İfadeler ve Denklemler
üslü ifade, taban, üs, köklü ifade, rasyonel kuvvet

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
oran, orantı, doğru orantı, ters orantı, yüzdeVERİ, SAYMA VE OLASILIK

1-VERİ
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri:
veri, kesikli veri, sürekli veri, aritmetik ortalama, ortanca (medyan), tepe değer (mod), açıklık, en büyük değer, en küçük değer, standart sapma

Verilerin Grafikle Gösterilmesi:
çizgi grafiği, sütun grafiği, daire grafiği, histogram, grup sayısı, grup genişliği


2-SAYMA VE OLASILIK
Sıralama ve Seçme:
toplama yöntemi, çarpma yöntemi, faktöriyel, permütasyon, tekrarlı permütasyon, kombinasyon, Pascal üçgeni, binom açılımı

Basit Olayların Olasılıkları:
örnek uzay, olay, deney, çıktı, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay, ayrık olmayan olay, bir olayın tümleyeni, olasılıkSAYILAR VE CEBİR

1-FONKSİYONLAR
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi:
fonksiyon, tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi, fonksiyonun grafiği, sabit fonksiyon, içine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon, dikey (düşey) doğru testi

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi:
bileşke fonksiyon, fonksiyonun tersi, yatay doğru testi


2-POLİNOMLAR
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler:
polinom, polinomun derecesi, polinomun katsayıları, polinomun baş katsayısı, polinomun sabit terimi, sabit polinom, sıfır polinomu, polinomun sıfırları

Polinomların Çarpanlara Ayrılması:
çarpan, özdeşlik, değişken değiştirme, rasyonel ifade


3-İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler:
ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem, denklemin kökü, kökler toplamı, kökler çarpımı, diskriminant, karmaşık sayı, eşlenik
SAYILAR VE CEBİR

1-FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar:
ortalama değişim hızı

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri:
ikinci dereceden fonksiyon, tepe noktası, parabol, simetri ekseni

Fonksiyonların Dönüşümleri:
öteleme, simetri, dönüşüm

2-DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri:

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri:
ikinci dereceden eşitsizliklerVERİ, SAYMA VE OLASILIK

1-OLASILIK
Koşullu Olasılık:
koşullu olasılık, bağımlı olay, bağımsız olay, bileşik olay

Deneysel ve Teorik Olasılık:
deneysel olasılık, teorik olasılıkSAYILAR VE CEBİR

1-ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR
Üstel Fonksiyon:
üstel fonksiyon

Logaritma Fonksiyonu:
logaritma fonksiyonu, doğal logaritma

Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
üstel denklem, logaritmik denklem


2-DİZİLER
Gerçek Sayı Dizileri
dizi, sonlu dizi, sabit dizi, aritmetik dizi, geometrik dizi, Fibonacci dizisi
SAYILAR VE CEBİR

1-TÜREV
Limit ve Süreklilik:
bir noktada limit, sağdan limit, soldan limit, süreklilik

Anlık Değişim Oranı ve Türev:
anlık değişim oranı, teğetin eğimi, türev, sağdan türev, soldan türev

Türevin Uygulamaları:
kritik nokta, ekstremum nokta, mutlak maksimum, mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum


2-İNTEGRAL
Belirsiz İntegral:
ters türev, belirsiz integral, integral sabiti

Belirli İntegral ve Uygulamaları:
Riemann toplamı, belirli integral

İçeriğe dön