MONOGRAFİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

MONOGRAFİ

SINIFLAR > LİSE 1 > LİSE-1 / 7. ÜNİTE: BİYOGRAFİ / OTOBİYOGRAFİ
MONOGRAFİ:

1-Meşhur kimselere ait ilgi çekici bir konuyu, onların tek bir eserini veya herhangi bir ilim, sanat konusunu derin bir şekilde inceleyen eserlere monografi adı verilir.
2-Sınırları kesin olarak belirlenmiş bir konuyu özel bir bakışla derinlemesine, ayrıntılı olarak anlatan yazılardır. Monografiler bir kişi, yer, eser, olay, konu hakkında yazılabilir.
3-Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına monografi (tek yazı) denir.
4-Monografi ya da monograf, Türkçeye Fransızca monographie sözcüğünden geçmiş olup, bilimsel alanlarda özel bir konu, sorun ya da kişi üzerine yazılmış, kendi başına bir bütün oluşturan kitaplara verilen isimdir.
5-Herhangi bir kimsenin yaşamının başkaları tarafından benimsenmesinde bir sakınca görülmeyen özel taraflarını, bir sanat anlayışını, bir eserin veya şeyin yalnızca bir yönünü anlatan yazılara "monografi" denir.

*Monografilerde kişi veya eser her yönüyle incelenir; araştırılır.
*Ele alınan konunun o ana kadar gizli kalmış yönleri, tarafları belirlenir ve ortaya konur.
*Ayrıca sanatçı inceleniyorsa o sanatçıyı diğer sanatçılardan ayıran özel bilgilere ulaşılmış olur.
*Monografiler, olay ve olguları olduğu gibi tanımlamaya yarayan çalışmalardır.
*Örnek olayların incelenmesinden genel kurallara ulaşmayı sağlarlar. Yani somut olaylardan genel ilkelere ulaşılır.
*Bu yöntemde görüşme ve anket sık kullanılan araçlardır.

*Monografi araştırmalarında en çok rastlananlar örnek olay monografileri (vaka metodu) ve değişim monografileridir.
*Vaka metodunda tek bir olay ele alınarak ayrıntılı biçimde tanıtılır.
*Elde edilen bilgiler, benzer durumlarda da geçerlidir varsayımı kullanılır.
*Değişim monografisinde ise olayların zaman içindeki değişimleri izlenerek mevcut durum tanıtılır.


Edebiyatımızda Monografik Romanlar:
-Şevket Süreyya Aydemir: Tek Adam, İkinci Adam
-Tahir Alangu: Ömer Seyfettin- Ülkücü Bir Yazarın Romanı
-Nezihe Araz: Dertli Dolap-Yunus Emre
-Oğuz Atay: Bir Bilim Adamının Romanı
İçeriğe dön