MÜFİT RATİP HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

MÜFİT RATİP HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
MÜFİT RATİP: (1887-1920)
*Fecr-i Ati şair ve yazarı, çevirmen, eleştirmen, kâtip.

*İstanbul'da doğmuştur.
*Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlar.
*Okul hayatı sırasında edebiyata ilgi duyar ve Fransızca'dan birkaç piyes tercüme eder.
*Bir süre matbaacılık yapar.
*Evkaf Nezaretinde mütercimlik ve Evkaf Müzesi'nde başkâtiplik yapmıştır.
*Fecr-i Âti topluluğunun kurucularındandır.
*Edebiyata mensur şiirler yazarak başlamış; sonradan tiyatroya yönelmiştir.
*Servet-i Fünun, Resimli Kitab, Musavver Muhit gibi yayın organlarında tiyatro tenkitleri yazar.
*Batılı yazarlardan oyunlar çevirmiş, uyarlamalar yapmıştır.
*İstanbul'da ölmüştür.

*Fecr-i Âti topluluğu içerisinde tiyatro ile ilgilenen iki önemli isimden biridir (Diğeri Tahsin Nahit).
*Tiyatro tekniği bakımından toplulukta öne çıkmıştır.
*Hayatını Türk tiyatrosunun gelişme ve ilerlemesine adamış; tiyatrolarında sosyal sorunlara dikkat çekmiştir.
*Kadın-erkek ilişkileri ve bu ilişkilerdeki çarpıklıklar ana temalarıdır.
*Çağının tiyatro hareketleriyle yakından ilgilenir ve Osmanlı'da tiyatro konusunda çeşitli çalışmalar yapar.
*Tiyatro ile ilgili eleştiriler yazmıştır.
*İlk tiyatro eleştirmenlerinden biridir.


MÜFİT RATİP’İN ESERLERİ:

Çeviri Roman: Güzel Dost

Tiyatro: Sayfiyede, Zincir, Zeki Çocuk, Kanije Müdafaası ve Tiryaki Hasan Paşa (Refik Halit Karay ile)

Adapte: Bir Sükut-ı Nâ-tamam, Bir Buhran, Kadın Pençesi, Büyük Gece, Hücum, Hırsız, Namus

İçeriğe dön