MÜNTAHAB-I ŞİFÂ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

MÜNTAHAB-I ŞİFÂ

EDEBİYAT > İSLÂMİ DÖNEM (DİN DÖNEMİ) > ANADOLU’DAKİ İLK ÜRÜNLER
MÜNTAHAB-I ŞİFÂ:
*Müntahab-ı Şifâ, koruyucu hekimlik alanında yazılmış bir tıp kitabıdır.
*Eserin yazarı, 14. yüzyılın ikinci yarısıyla 15. yüzyılın başları arasında yaşamış ünlü hekim Celâlüddin Hızır'dır (Hacı Paşa).
*Konya'da doğan Hacı Paşa, buradaki bir medresede belli bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Mısır'a giderek öğrenimini burada tamamlamıştır.
*Mısır'da hastalanması üzerine tıp bilimine ilgi duyup bu alanda kendini yetiştiren Hacı Paşa, devrin ünlü Kalavun Hastanesi'nin baştabibi olmuştur.
*Daha sonra Anadolu'ya gelerek Aydınoğlu Beyliği'nin hizmetine giren Hacı Paşa, 1471'de Birgi'de ölmüştür.
*Hacı Paşa'nın tıpla ilgili pek çok kitabı vardır. Fakat bunlar Türkçe değil Arapçadır.
*Yazarın "Müntahab-ı Şifâ" isimli eseri de Arapça yazdığı tıp kitaplarının Türkçe bir özeti niteliğindedir.


TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI


İSLAMİYET ÖNCESİ (DESTAN DÖNEMİ)

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER  CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

  ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (HİKÂYE-ROMAN)  GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

  İçeriğe dön