MÜNTAHAB-I ŞİFÂ - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

MÜNTAHAB-I ŞİFÂ

EDEBİYAT > İSLÂMİ DÖNEM (DİN DÖNEMİ) > ANADOLU’DAKİ İLK ÜRÜNLER

MÜNTAHAB-I ŞİFÂ:

*Müntahab-ı Şifâ, koruyucu hekimlik alanında yazılmış bir tıp kitabıdır.
*Eserin yazarı, 14. yüzyılın ikinci yarısıyla 15. yüzyılın başları arasında yaşamış ünlü hekim Celâlüddin Hızır'dır (Hacı Paşa).
*Konya'da doğan Hacı Paşa, buradaki bir medresede belli bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Mısır'a giderek öğrenimini burada tamamlamıştır.
*Mısır'da hastalanması üzerine tıp bilimine ilgi duyup bu alanda kendini yetiştiren Hacı Paşa, devrin ünlü Kalavun Hastanesi'nin baştabibi olmuştur.
*Daha sonra Anadolu'ya gelerek Aydınoğlu Beyliği'nin hizmetine giren Hacı Paşa, 1471'de Birgi'de ölmüştür.
*Hacı Paşa'nın tıpla ilgili pek çok kitabı vardır. Fakat bunlar Türkçe değil Arapçadır.
*Yazarın "Müntahab-ı Şi­fâ" isimli eseri de Arapça yazdığı tıp kitaplarının Türkçe bir özeti niteliğindedir.
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön