MÜLAKAT (GÖRÜŞME) TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

MÜLAKAT (GÖRÜŞME) TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ

EDEBİYAT > METİN TÜRLERİ > DÜZYAZI TÜRLERİ
MÜLAKAT (GÖRÜŞME):
*Bir gazetecinin, toplumdaki önemli kişileri ziyaret etmesi, bu ziyaret sırasında o kişilere genellikle gündemde olan önemli bir konuyla ilgili sorular sorması ve bu sorulara aldığı cevapları gazetesinde yazması sonucu oluşan yazılara mülakat adı verilir.
*Mülakat; tanınmış veya alanında söz sahibi bir kimsenin belirli konulardaki görüşlerini öğrenmek amacıyla o kişiyle buluşma, ahbaplık etme; bir iş üzerinde karşılıklı fikir yürütme, görüşme anlamlarına da gelir.
*Mülakat, görüşmeyle veya görüşme sonucu ortaya çıkan yazılardır.
*Soru-cevap esasına dayanır.
*Mülakat, belli bir işe veya bilgi edinmeye yönelik olabilir.
*Mülakatlarda, düşünce ve görüşler açık, anlaşılır bir dille anlatılmalıdır.
*Mülakatta ilk etki, ilk izlenim her zaman çok önemli olmuştur.
*Mülakat yapacak kişinin konuşmasına, hareketlerine, giyimine kuşamına vb. dikkat etmesi gerekir.
*Konuşmacının sözleri iyi bir şekilde dinlenilmeli; muhatabın sözü asla kesilmemelidir.
*Mülakat yapılan kişinin görüşlerini hiçbir değişiklik yapmadan, olduğu gibi yazıya aktarılmalıdır.
*Mülakat yapılan kişinin doğru ve eksiksiz şekilde tanıtılmasına özen gösterilmelidir.
*Kişinin hayat hikâyesi, önemli noktalarıyla belirtilmeli, uzmanlık alanı açıklanmalı, ne gibi çalışmalar yaptığına, eserlerine kısa da olsa değinilmelidir.
*Mülakat yapılan kişinin hayat felsefesi, bilgisi, donanımı, zevkleri, korkuları, yaşamını etkileyen olaylar vb. yansıtılmalıdır.
*Mülakatın başarısı, mülakat yapan kimsenin yeteneğine bağlıdır.
*Bu tür yazılara gazete ve dergi sütunlarında sık sık rastlanır.
*Herhangi bir alanda yapılan mülakat, belge niteliği taşır.
*Mülakat yazısında; görüşülen kişinin adı, mesleği veya ne işle uğraştığı, hangi amaçla konuşulduğu, buluşma mekânı, sorular ve cevaplar, mülakat yapılan kimsenin o konu üzerindeki temel görüşü yer alır.
*Mülakatın aşamaları:
Görüşülecek kişi ve konuyla ilgili iyi bir hazırlık süreci geçirme, kendini tanıtma, isteğini en kısa yoldan açıklama, görüşülecek kişinin konuya ilgisini çekme, soruları önceden yansız bir tutumla hazırlama, randevu saatine mutlaka uyma, belirlenen görüşme zamanına uymak, hem görüşme öncesinde hem görüşme sırasında nezaketli olma, görüşmeyi bitirme ve izin isteme.

İLGİLİ KONULAR:

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön