NESİR (DÜZYAZI) - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

NESİR (DÜZYAZI)

EDEBİYAT > METİN TÜRLERİ > DÜZYAZI TÜRLERİ
NESİR (DÜZYAZI)

>Nesir (Düzyazı):
*Dil kurallarından başka hiçbir kurala bağlı olmayan, konuşma diline yakın olan doğal anlatım yoludur.
*Terim olarak önceleri düzyazıya inşâ, düzyazı yazarına münşî denirdi.
*Sonradan inşa, nesir; münşi, nâsir olarak kullanılmıştır.
*Günümüzde nesir yerine düzyazı (hatta yalnızca yazı) ve nâsir yerine yazar terimleri kullanılmaktadır.

>Mensur:
*Sözlük anlamıyla, nesir halinde yazılan yazı, yani düzyazı demektir.
*Dilbilgisi kurallarına göre cümleler halinde yazılmış eserlere “mensur eser” denilmektedir ve “manzum eser”in zıddıdır.

>Mensure (Mensur Şiir):
*Şiirin düzyazı şeklinde yazılmasıdır.
*Bu tür yazılarda iç ahenge önem verildiği için dilbilgisi kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınmaz.
*Mensur şiir, 19. Yüzyılda Fransa'da doğmuştur.
*Terim olarak ilk kez Baudelaire’in “Küçük Mensur Şiirler” adlı eserinde kullanılmıştır.  
*Türk edebiyatında ilk ve en önemli temsilcisi Halit Ziya Uşaklıgil’dir.
*Türün önemli eserleri:
-Halit Ziya Uşaklıgil / Mensur Şiirler
-Mehmet Rauf / Siyah İnciler
-Y. Kadri Karaosmanoğlu / Erenlerin Bağından / Okun Ucundan
-Ruşen Eşref Ünaydın / Damla Damla

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön