OTOBİYOGRAFİ TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

OTOBİYOGRAFİ TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ

SINIFLAR > LİSE 1 > LİSE-1 / 7. ÜNİTE: BİYOGRAFİ / OTOBİYOGRAFİ
OTOBİYOGRAFİ (ÖZ YAŞAM ÖYKÜSÜ):

*Kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya otobiyografi denir.
*Otobiyografide, kişinin doğumdan itibaren otobiyografinin yazıldığı ana kadar yaşadıklarından anlatmaya değer olanlar yazılır.
*Edebiyat, sanat, siyaset, spor vb. alanlarda ünlü bir kişi; diğer insanlarca bilinmeyen yönlerini, başarısını nelere borçlu olduğunu ve nasıl kazandığını anlatmak amacıyla otobiyografisini yazabilir.
*Otobiyografi her ne kadar öznel bir anlayışla kaleme alınsa da gerçekler göz ardı edilmemelidir.
*Kaynak olarak kişi kendini ve aile büyüklerinden aldığı bilgileri kullanır.
*Otobiyografi yazmak çok güçtür, çünkü insanın kendinden söz ederken objektif olması zordur.
*Otobiyografiler sayesinde o kişinin sanatı, düşünceleri, yaptığı işler hakkında bilgileniriz.
*Otobiyografiler aynı zamanda iyi bir belgeseldir. Bu alanda çalışacaklara ve yazarın yaşadığı dönemin özelliklerine kaynaklık ederler.
*Otobiyografileri okumak, kendi deneyimlerimize yeni bir deneyimi, yaşayanın ağzından katmak demektir.
*Otobiyografi düşünsel plânla yazılır.
*Otobiyografilerde, tartışmalara yol açacak bilgilere ve rivayetlere yer verilmez.
*Anıyla farkı; anı yazarı, sadece kendini değil başkalarını da anlatabilir.

İçeriğe dön