RUHSATİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

RUHSATİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
RUHSATİ: (1835-1911)(19. YÜZYIL)
*Halk/Âşık edebiyatı şairi.

*Bir köy şairi olan Ruhsatî, Sivas'ın Deliktaş bucağında doğmuş ve ömrünün hemen hemen tamamını burada geçirmiştir.
*Ruhsatî on iki yaşında öksüz ve yetim kalmış; bu bakımdan kuvvetli bir tahsil görememiştir.  
*Ruhsatî, uzun müddet Deliktaş ağalarından Ali Ağa'nın yanında azap durmuştur.
*Kimi zaman Tecer'deki değirmenlerin su işlerinde çalışmış, kimi zaman da köyünde kiracılık, rençperlik ve çobanlık yapmıştır. Bazen de inşaatlarda bennelik (duvarcılık) yaptığı olmuştur.
*Zaman zaman gurbete çıkan Ruhsatî ömrünün sonlarında köyünde imamlık yapmıştır.
*Ömrü fakirlikle geçen Ruhsatî, ufak-tefek yardımlar haricinde kimseden arzuladığını bulamamıştır.
*Mezarı, doğduğu yer olan Deliktaş'tadır.
*Ruhsatî, badeli bir âşıktır.  
*Birgün Kertme köyü mezrasında uyuyakalmış ve bu sırada pirlerin verdiği badeyi içmiştir.  
*Ruhsatî, irticali olan fakat saz çalmayan bir âşıktır.
*Hakkında yazılmış kitaplarda ve makalelerde, saz çaldığından söz edilmişse de bunun böyle olmadığını bizzat kendisi ifade etmiştir.
*Şiirlerinde "Ruhsat, Ruhsat Baba, Âşık Ruhsat" mahlasları yanında en çok "Ruhsatî" mahlasını kullanmıştır.
*Basiret, kanaat ve tevazu sahibidir.
*Haramdan ve gıybetten kaçınmış; sır saklamasını bilmiştir.
*Kimsenin azına çoğun karışmamış; kimsenin malına göz dikmemiştir.
*Samimi bir Müslüman olup İslâm Peygamberini aşk derecesinde sevmiştir.
*Ruhsatî, kendisinin de pek çok şiirinde belirttiği gibi Nakşibendi tarikatine mensup bir âşıktır.
*19. yüzyılın seçkin halk şairlerinden olan Ruhsatî, şiirlerinin çoğunu hece vezni ile yazmıştır. Ancak Âşık Ömer, Dertli, Emrah, Seyranî gibi geleneğe uyarak aruz vezni ile şiirler yazdığı da olmuştur.
*Ruhsati'nin dili sadedir şiirlerinde zorlama yoktur.
*Hece, durak, kafiye ve rediflerde titiz davranmış; anlam bütünlüğüne dikkat ederek daha güçlü, daha kalıcı şiirler söylemiştir.
*Ruhsatî'nin destanlar dışında kalan şiirleri, genellikle 3-5 dörtlükten oluşur.
*Ruhsatî, konuyu dinleyiciye veya okuyucuya haber vererek şiirine başlar. Asıl söylemek istediğini de son dörtlüğe saklar.
*Şiirlerinde tasvire fazla yer veren Ruhsatî, bunda başarı sağlamıştır.  
*Ruhsatî, şiirlerinde genellikle köy hayatının özelliklerini yansıtmıştır.
*Bunun yanında duyduğu ve bildiği konulara da yer verdiği olmuştur.
*Ruhsatî'nin şiirleri incelendiğinde en çok Karacaoğlan'ın etkisinde kaldığı görülür.  

İçeriğe dön