SEMPOZYUM (BİLGİ ŞÖLENİ) TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

SEMPOZYUM (BİLGİ ŞÖLENİ) TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ

EDEBİYAT > METİN TÜRLERİ > SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ
SEMPOZYUM (BİLGİ ŞÖLENİ):
*Sempozyum veya bilgi şöleni, genellikle alanında uzman kişilerin bir araya gelerek, akademik konuların çeşitli yönleriyle ele alındığı seri konuşmalara denir.
*Genellikle bilimsel konular ele alınıp izleyicilere bilgi sunulur. Bilimsel bir ortam hâkimdir.
*Sempozyumdan önce, konu, başkan ve konuşmacılar belirlenir.
*Konuşmacı sayısı üç ile altı arasında değişir.
*Sempozyum başkanı ilk başta izleyicilere konu hakkında genel bilgiler verir.
*Konuşmacılar konuyu kendi uzmanlık alanları açısından ele alır.
*Konuşmacıların konuşma süreleri beş ile yirmi dakika arasındadır.
*Konuşmacının bildiri metni, şu bölümlerden oluşmalıdır:
-Giriş: Araştırılan sorunun tanıtılması ve neden bu konunun ele alındığı, çalışmanın diğer çalışmalar arasındaki yeri. (yarım sayfa)
-Deney: Malzeme ve yöntemin tanıtımı. (bir sayfa)
-Bulgular: Bildirinin en önemli bölümüdür. Dinleyiciler tarafından beklenen yeni bilgi, belge ve önerilerin açıklanması ve tartışılması.
*Amaç konuyu tartışmak değil, olumsuz ve olumlu yönleriyle değerlendirerek gerekli çözümleri üretmektir.
*Sempozyumda her konuşma, ayrı bir hazırlıktır, fakat birbirini tamamlayıcı söyleşi ve içtenlik havası vardır.
*Sempozyum, konunun kapsamına göre bir veya birkaç oturumda, birkaç gün sürebilir.
*Sempozyum sonunda başkan, ortaya konan görüşlerin kısa bir özetini yapar.
*Sempozyum sonunda alınan kararlar, kâğıda basılarak kamuoyuna duyurulur.
*Farklı meslek dallarında sempozyum metinleri belge olarak kullanılabilir.
*Sempozyumu açık oturum ve diğer tartışma türlerinden ayıran özellik, sempozyumda özel davetli dinleyicilerin olması ve yapılan tartışmaların, kararların bilimsel değer taşıdığı için basılarak kamuoyuna duyurulmasıdır.
*Sempozyumda, konuşmalardan sonra konuşmacılar, birbirlerine konu ile ilgili sorular sorabilirler. Böylece sempozyumdan "panel"e geçilir. Daha sonra da tartışmalara seyirciler de katılırsa panelden "forum" a geçilmiş olur.





METİN TÜRLERİ






ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)





>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ






    İçeriğe dön