SERVET-İ FÜNUN’DA (EDEBİYAT-I CEDİDE’DE) TENKİD ÇALIŞMALARI - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

SERVET-İ FÜNUN’DA (EDEBİYAT-I CEDİDE’DE) TENKİD ÇALIŞMALARI

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI

SERVET-İ FÜNUN’DA (EDEBİYAT-I CEDİDE’DE) TENKİD ÇALIŞMALARI:

*Bu dönemde edebî tenkit büyük gelişme gösterir.
*Eleştiri, -daha çok- başkalarına cevap verme ya da Servet-i Fünun’un görüşlerini savunma biçiminde gelişir.
*Şair ve yazarlar şiirde kullanılan sözcüklerin yapaylığı, anlam karışıklığı yönünden ağır eleştiriler alırlar, yine sanatçıların bir kısmı Batı hayranlığını körüklemekle suçlanırlar.
*Servet-i Fünun yazarları bu eleştirilere cevap verirken soğukkanlılıklarını yitirmezler.
*Kültür temelini Batı’dan, özellikle Fransız edebiyatından alan bu devir tenkidinin en önemli şahsiyeti Ahmed Şuayb’dır.
*Ahmet Şuayp, bir edebiyat eserinin psikoloji ve sosyolojinin verilerine dayanılarak eleştirilmesi gerektiğini söyler.
*Eleştirilerini Servet-i Fünun dergisinde “Hayat ve Kitaplar” başlığı altında yayımlar.
*O, eleştirilerinde nesnel olmaya çalışır; eserlerin kusurlu ve güzel yönlerini bir arada gösterir.
*Daha önce Beşir Fuad’ın, tenkidi sübjektif ve tesadüfî olmaktan çıkarıp âdeta matematik ölçüleri olan bir ilim haline getirme yolundaki gayretleri, hemen bütün Servet-i Fünûncular’ı bu alanda başarılı denemelere sevketmiştir.
*Başta Cenab Şahabeddin ve Halit Ziya olmak üzere diğer Edebiyât-ı Cedîde yazarlarının çoğunun da zengin tenkit yazıları vardır.
*Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Şuayp, Cenap Şahabettin, Mehmet Rauf… gibi yazarlar Batılı yazarların sanat ve edebiyatla ilgili görüşlerini açıklamaya çalışır; Batılı sanatçıları tanıtırlar.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön