SİYASETNAME - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

SİYASETNAME

EDEBİYAT > İSLÂMİ DÖNEM (DİN DÖNEMİ) > DİVAN EDEBİYATI / NESİR
SİYASETNAME:

*Devleti idare edenlere, yöneticilik sanatı hakkında bilgiler veren yapıtlardır.
*Genel olarak hükümdarlar için kaleme alınmış olan siyâsetnâmelerde onların sahip olması gereken nitelikler, saltanatın koşulları ve kuralları anlatılır.
*İdeal bir devlet örgütünün nasıl olması gerektiği belirtilir ve kötü yönetimlerin zararlı sonuçları açıklanarak yöneticiler uyarılır.
*Bir ülkenin siyasal ve toplumsal yaşamını, askeri ve mali örgütlerini, yasa ve tüzüklerini, toplumun gelenek ve göreneklerini de tanıtan yapıtlar olan siyasetnameler dinsel temellere de dayanır.
*Kur'an'dan, hadislerden ve tarihten de örnekler gösteren bu tür yapıtlarda, geçmişteki kötü olaylar, zalim, deneyimsiz ve cahil hükümdarların ve vezirlerin yol açtığı felaketler, öyküler ve fıkralar anlatılır.

Başlıca Siyasetname Örnekleri:
Kutadgu Bilig / Yusuf Has Hacib
Siyasetname / Nizamülmülk
Kabusname / Keykavus
Siyasete Müteallik Asarı İslamiye / Bursalı Mehmet Tahir Bey
Siyasetnameler / Agâh Sırrı Levend
Asafname / Lütfi Paşa
Nasihütüs Selatin / Gelibolulu Mustafa Ali
Kitabüs Siyase  / Pirizade

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön