SÖYLEV (NUTUK / HİTABET) TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

SÖYLEV (NUTUK / HİTABET) TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ

EDEBİYAT > METİN TÜRLERİ > SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ
SÖYLEV (NUTUK / HİTABET):
*Söylev, nutuk veya hitabet, dinleyicilere belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için söylenen uzunca, coşkulu ve güzel sözlere denir.
*Söylev, heyecanlandırarak bir fikri aşılamaktır.
*Söylevlerin konuları, çoğunlukla; toplumsal fikirler, millî dâvalar ve olaylardır.
*Törenlerde, ulusal günlerde, yıldönümlerinde, mitinglerde toplanan geniş topluluklara heyecan vermek, genel fikirleri anlatmak amacıyla hitap etmek veya meclis kürsüsünden siyasal ve ulusal dâvaları savunmak da söyleve dâhildir.
*Nutukların askeri, siyasal ve dinî olmak üzere üç çeşidi vardır. Bunun yanında kulüp, dernek ve sendika yöneticilerinin yaptığı konuşmalar da nutuk türü içinde değerlendirilebilir.
*Nutuklarda topluluğa seslenen kişi (hatip / söylevci), dilinin güzel ve etkileyici olmasına önem verir.
*Nutukta konuşmacı belli bir plana göre konuşmalı, dinleyicileri sıkmaktan kaçınmalı, açık ve inandırıcı olmalıdır.
*Nutkun giriş cümlesi toplumun dikkatini çekecek türden olmalıdır. Hatta ilk cümleler şiirsel bir üslupta olabilir.
*Gelişme bölümünde, konu her türlü belgelerle açılır, örneklendirilir ve ispatlanmaya çalışılır.
*Dinleyicinin tansiyonunu yükseltecek fikirlerle, sorulu cevaplı cümlelerle sonuç bölümüne geçiş sağlanır.
*Sonuç bölümü çok önemlidir. İşlenen konunun önemi ve toplumdaki tesirleri kesin ve etkili bir dil ile anlatılır.
*Bu bölüm, etkileyici bir sözle bitirilmelidir. Konuşmacı, bu bölümde ustalığını göstermelidir.
*Hatiplik sanatı, insanlık geçmişinin en eski ve en köklü sanatlarındandır.
*Bu sanatla peygamberler ve din adamları insanları doğru yola davet etmişler; padişahlar, krallar ve kumandanlar ordularına bu sanatla hükmetmiş ve savaşlar kazanmıştır.
*İyi hatip olmak isteyen kişi, iyi düşünen, çok okuyan, çok tecrübeli, gözlemi kuvvetli, içerisinde bulunduğu toplumu çok iyi bilen, bilgili, ileri görüşlü, söz kurallarına gerektiği kadar önem veren kişi olmalıdır.
*Konferansla söylevi birbirinden ayıran en önemli özellik sesin olanaklarıdır.
*Sesin olanaklarının kötü kullanılması iyi bir söylevi konferans havasına sokabilir.
*Yunan Demosthenes ve Latin Çiçero bu türün önemli isimlerindendir.
*Edebiyatımızdaki ilk söylev olarak, Bilge Kağan’ın Orhun Abideleri‘nde Türk Budunu’na seslenişi olarak kabul edilmektedir.
*Türk edebiyatında önemli söylevciler, Mehmet Akif Ersoy, Halide Edip Adıvar ve Hamdullah Suphi Tanrıöver’dir.
*Türk edebiyatının en güçlü söylev (nutuk / hitabet) örneği Atatürk'ün "Büyük Nutku"dur.

METİN TÜRLERİ


ŞİİR (COŞKU-HEYECAN DİLE GETİREN METİN)

>NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ


    İçeriğe dön