SÜLEYMAN ÇELEBİ - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

SÜLEYMAN ÇELEBİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR

SÜLEYMAN ÇELEBİ: (15. YÜZYIL)

*Cami imamı, şair.
*Sağlam bir dinî terbiye alan ve iyi bir öğrenim gören Süleyman Çelebi, Bursa’da doğmuş ve vefat etmiştir.
*Yıldırım Bayezid devrinin ünlü şeyhi Emir Sultan'a intisab etmiştir.
*Bursa Ulu Cami imamlığını yapmıştır.
*Hz. Muhammed için yazdığı Vesiletü'n Necat (mevlid) adlı mesnevisiyle tanınmış bir şairdir.
*Süleyman Çelebi "Vesiletü'n-necat"ını bir dava ve bir iddia üzerine yazmıştır.
*Süleyman Çelebi kötü niyetlileri susturmak, Hz.Muhammed'in bütün peygamberlerden üstün, en son peygamber olduğunu isbatlamak, şii-batıni akımlara karşı ehl-i sünnet görüşünü savunmak için "Vesiletü'n-necat" adlı eserini yazmıştır.
*Mevlidi aruz ölçüsüyle ve sade bir Türkçe ile yazmıştır.
*1700 beyitlik mesnevidir.
*Kendisinden önce ve sonra yazılan mevlitlerin en güzeli ve başarılısıdır.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön