SUUT KEMAL YETKİN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

SUUT KEMAL YETKİN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
SUUT KEMAL YETKİN: (1903-1980)
*Cumhuriyet edebiyatı yazarı, şair, sanat tarihçisi, öğretmen, akademisyen, ordinaryüs profesör, rektör, milletvekili.
*Sanat ve edebiyata dair çalışmalarıyla tanınan Türk bilim adamı.

*Urfa’da doğmuştur.
*İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır.
*Galatasaray Lisesi mezunudur.
*Fransa’ya giderek felsefe, estetik ve sanat tarihi eğitimi alır; pedagoji seminerlerine katılır.
*1930’da yurda döndükten sonra çeşitli liselerde, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde felsefe ve pedagoji öğretmenliği yapmıştır.
*1933’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde estetik ve sanat tarihi doçenti olur.
*1937’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde Fransızca öğretmenliği, 1938-1941 yıllarında Maarif Vekâleti Güzel Sanatlar umum müdürlüğü görevlerinde bulunur.
*Buradayken I. Devlet Resim ve Heykel Sergisi açılmış; Güzel Sanatlar Dergisi yayım hayatına girmiştir.
*1941’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde profesör olur.
*1943-1950 yılları arasında Urfa milletvekili olarak görev yapar.
*1950’de yeniden akademik hayata döner.
*Türk ve İslâm Sanatları Tarihi Enstitüsü’nün kurucusu olmuştur.
*Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi’nin gerçekleştirilmesi için çaba harcamış ve kongrelerin ilki 1959’da Ankara’da gerçekleşmiştir.
*Dekanlık ve rektörlük görevlerinde bulunmuş; Ankara Üniversitesi Basımevi’ni açmıştır.
*1958’de ordinaryüs profesörlüğe yükseltilir.
*1963-1964 ders yılında Columbia ve Paris Sorbonne üniversitelerinde Türk sanatı üzerine dersler vermiştir.
*Yurda döndüğünde Güzel Sanatlar Eğitimi Kürsüsü’nü oluşturmuştur.
*Hacettepe Üniversitesi’nde sanat tarihi derslerine başlamış, burada da Sanat Tarihi Bölümü’nü kurmuştur.
*1973 yılında emekliliğe ayrılıncaya kadar her iki üniversitedeki görevlerine devam etmiştir.
*Türk Dil Kurumu üyeliği yapmış, Millî Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu’nda görev almış; Sanat Eleştirmenleri Derneği’ni kurmuştur.
*1980’de Ankara’da ölmüştür.

*Sanat tarihçisi, yazar, çevirmen, eleştirmen, yönetici, eğitimci, denemeci ve düşünür olarak birçok niteliği bünyesinde barındıran Suut Kemal Yetkin, yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerini başarıyla sürdürebilmiş aydınlardan biridir.
*Lise yıllarında “Suud Saffet” takma adıyla yayımladığı şiirleriyle edebiyat dünyasına girmiştir.
*Şiirden, eleştiri ve denemeye geçiş yapmıştır.
*İlk düz yazısı 1923'te Servet-i Fünun dergisinde çıkmıştır.
*Türk edebiyatının Nurullah Ataç'la beraber en önemli deneme yazarlarındandır.
*Büyük başarı gösterdiği deneme türündeki yazılarını Servet-i Fünun, Görüş, Varlık, İnsan, Kültür Haftası, Türk Dili, Sanat ve Edebiyat, Hisar ve benzeri kültür, sanat, edebiyat dergilerinde yayımlamıştır.
*Sanat, edebiyat, estetik, mimarlık, resim ve felsefe alanlarında inceleme eserleri vermiş; eleştiriler yazmıştır.
*"Sanat ve Edebiyat" adlı bir dergi çıkarmıştır.
*Gözlemci ve araştırmacıdır.
*Düşüncelerini açık ve yalın bir anlatımla kaleme almıştır.
*Yabancı bilimsel dergilerde yazıları yayımlanan ilk Türk sanat tarihçisidir.
*Güzel sanatlar konusundaki ilk yayın olan Ar dergisinin yönetmenliğini yapmıştır.
*Gelecek kuşaklara Türk İslâm sanatı, Batı uygarlığı, çağdaş sanat, felsefe ve edebiyat alanlarında Türkçe ve yabancı dilde kırkı aşkın kitap, seksenden fazla makale ve deneme yazısı, yirmiye yakın çeviri kitap bırakmıştır.


SUUT KEMAL YETKİN’İN ESERLERİ:

Şiir: Şi’r-i Leyâl

Deneme: Edebiyat Konuşmaları, Edebiyat Üzerine Denemeler, Günlerin Götürdüğü, Düşün Payı, Yokuşa Doğru, Şiir Üzerine Düşünceler

Eleştiri-Düşünce: Sanat Meseleleri

İnceleme-Araştırma: Ahmet Haşim ve Sembolizm, Sanat Felsefesi, Edebiyatta Akımlar, Türk Mimarisi, Edebi Meslekler, Estetik, Metafizik, Sanat Tarihi, Büyük Mustaripler (Büyük Tedirginler), Filozofi ve Sanat, Estetik Dersleri, İslâm Ülkelerinde Sanat, Barok Sanatı, Estetik ve Ana Sorunları, Sanat Felsefesi, İslâm Mimarisi, Büyük Ressamlar, Estetik Doktrinler, Leonardo da Vinci’nin Sanatı, İslâm Sanatı Tarihi, Estetik Dersleri

Bazı Önemli Yazıları: Yarına İnanmak, Yazılanı Yaşama, Canım Kitap

İçeriğe dön