T - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

T

ESER YAZAR TÜR > ESER-YAZAR (TÜRK)
T
Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat / Şemsettin Sami (İlk Yerli Roman)
Tabib-i Aşk
/ Ahmet Vefik Paşa (Adapte Tiyatro)
Taha
’nın Kitabı / Sezai Karakoç (Şiir)
Tahrib-i Harabat
/ Namık Kemal (İlk Eleştiri)
Takdir-i Elhan
/ Recaizade Mahmut Ekrem (Düşünce ve Eleştiri)
Takip / Namık Kemal (Eleştiri)
Takvimü
’t Tevarih / Kâtip Çelebi (Nesir)
Talim-i Edebiyat / Recaizade Mahmut Ekrem (Ders Kitabı)
Tâmat / Cenap Şehabettin (Şiir)
Tamirci
/ Refik Erduran (Tiyatro)
Tanıdık Dünya
/ Melih Cevdet Anday (Şiir)
Tanpınar’ın Mektupları /  Ahmet Hamdi Tanpınar (Mektup) (Hazırlayan -Zeynep Kerman)
Tanrıdağı / Reşat Nuri Güntekin (Tiyatro)
Tanrılar ve İnsanlar / Orhan Asena (Tiyatro)
Tanrı Misafiri
/ Reşat Nuri Güntekin (Hikâye)
Tanrıya Şikâyet / Refik Halit Karay (Deneme)
Tan Sesleri / Mehmet Emin Yurdakul (Şiir)
Tan Sırları
/ Süleyman Çolpan (Şiir)
Tanyeri Horozları / Yaşar Kemal (Roman)
Taranta Babu’ya Mektuplar / Nazım Hikmet Ran (Şiir)
Tarık
/ Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)
Tarık Buğra - Güneş Rengi Bir Yığın Yaprak / Beşir Ayvazoğlu (Biyografik Roman)
Tarihe Şan Veren Türk / Feridun Fazıl Tülbentçi (Türk Tarihi)
Tarih-i Kadim / Tevfik Fikret (Şiir)
Tarihin Yılan Hikâyesi
/ Süleyman Nazif (Düzyazı)
Tarih Musahabeleri / Yahya Kemal Beyatlı (Nesir)
Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri / Nihat Sami Banarlı (Gazete Yazıları)
Tarlabaşı Salkımsaçak / Abbas Sayar (Roman)
Tartışma / Samim Kocagöz (Roman)
Tartuffe / Ahmet Vefik Paşa (Çeviri - Manzum Tiyatro)
Tartuffe
/ Orhan Veli Kanık (Çeviri Tiyatro ve Öykü)
Taşbaskısı
/ İlhan Berk (Şiir)
Taş Çatlasa / Yaşar Kemal (Deneme)
Taş Çorbası / Dursun Akçam (Hikâye)
Taş Devri / Fazıl Hüsnü Dağlarca (Şiir)
Taşları Yemek Yasak / İsmet Özel (Deneme, Düşünce)
Taşlar ve Başlar / Ümit Yaşar Oğuzcan (Şiir)
Taş Parçası / Reşat Nuri Güntekin (Tiyatro)
Tatarcık
/ Halide Edip Adıvar (Roman)
Tatlı Betüş
/ Aziz Nesin (Roman)
Tayflar Geçidi / Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)
Taymis Kıyıları / Falih Rıfkı Atay (Gezi)
Tayyare / Hüseyin Suat Yalçın (Tiyatro)
Tazarruname
/ Sinan Paşa (Süslü Nesir)
Tebessüm-i Elem / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Roman)
Tehlikeli Güvercin / Necati Cumalı (Tiyatro)
Tehlikeli Oyunlar / Oğuz Atay (Roman)
Tehzibü’l-Ahlak / Sinan Paşa (Nesir)(Öğütler)
Tek Adam / Coşkun Ertepınar (Şiir)
Tek Adam
/ Şevket Süreyya Aydemir (Biyografi)
Teknenin Ölümü / Melih Cevdet Anday (Şiir)
Tek Yol / Aziz Nesin  (Roman)
Telemak Çevirisi / Yusuf Kamil Paşa (İlk Çeviri Roman)
Telgrafname / Melih Cevdet Anday (Şiir)
Telli Kavak / Samim Kocagöz (Hikâye)
Temiz Sevgiler
/ Memduh Şevket Esendal (Hikâye)
Temmuz Serçesi / Oktay Akbal (Anı – Deneme - Eleştiri)
Teneke
/ Yaşar Kemal (Roman)
Terazi Kendini Tartmaz / Arif Nihat Asya (Düzyazı)
Tercüman-ı Ahval
/ Şinasi ve Agâh Efendi (İlk Özel Gazete)
Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi / Şinasi (İlk Makale)
Tercüman-ı Hakikat / Ahmet Mithat Efendi (Gazete)
Tercüme-i Manzume / Şinasi (Çeviri)
Tersine Akan Nehir / Cevdet Kudret Solok (Tiyatro)
Tersine Dönen Şemsiye
/ Sebahattin Kudret Aksal (Tiyatro)
Tersine Dünya / Orhan Kemal (Roman)
Tesadüf / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Roman)
Tevekkülün Cezası / Şükufe Nihal Başar (Hikâye)
Tevfik Fikret / Ahmet Hamdi Tanpınar  (İnceleme)
Tezek
/ Bedri Rahmi Eyüboğlu (Gezi Yazısı)
Tezkiretü
’l-Evliya / Sinan Paşa (Biyografi)
Tırpan / Fakir Baykurt (Roman)
Tipi Dindi / Mahmut Yesari (Roman)
Tiryaki Sözleri / Cenap Şehabettin (Özdeyişler)
Tohum
/ Necip Fazıl Kısakürek (Tiyatro)
Tohum ve Toprak
/ Orhan Asena (Tiyatro)
Tokuşan Kafalar / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Oyun)
Tombala / Adalet Ağaoğlu (Oyun)
Topal Arkadaş / Fakir Baykurt (Çocuk Kitabı)
Topal Koşma / Nezihe Meriç (Hikâye)
Topkapı / Turan Oflazoğlu (Senaryo)
Toplandılar / Turgut Uyar (Şiir)
Toplumda Sanat / Yusuf Atılgan (Çeviri)
Toplu Oyunlar / Oktay Rıfat Horozcu (Oyun)
Toplu Yazılar / Cemal Süreyya (Düzyazı - İnceleme)
Toprağın İçindeki Toprak / İbrahim Zeki Burdurlu (Şiir)
Toprak Ana / Cengiz Aytmatov (Roman)
Toprak Ana / Fazıl Hüsnü Dağlarca (Şiir)
Toprak İnsanları / İbrahim Zeki Burdurlu (Şiir)
Toprak Olana Kadar / Ümit Yaşar Oğuzcan (Şiir)
Toprak Uyanırsa / Şevket Süreyya Aydemir (Roman)
Top Sesleri / Arif Nihat Asya (Düzyazı)
Topuz / Ömer Seyfettin (Hikâye)
Toraman / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Roman)
Toros Canavarı / Aziz Nesin (Tiyatro)
Tota / Faik Baysal (Hikâye) (?)
Toz Duman İçinde / Talip Apaydın (Roman)
Tragedyalar
/ Edip Cansever (Şiir)
Tufandan Önce / Mustafa Kutlu (Hikâye)
Tuhfe-i Vehbi
/ Sünbülzde Vehbi (Sözlük)
Tuhfetü’l-Haremeyn / Nabi (Gezi Notları)
Tuhfetü’l-Kibar fi Esfarü’l-Bihar – Kâtip Çelebi (Denizcilik)
Tuh Sana / Rıfat Ilgaz (Hikâye)
Tuna’dan Batıya / İsmail Habib Sevük (Gezi)
Tuna Kıyıları / Falih Rıfkı Atay (Gezi Yazısı)
Tunç Sesleri / Vasfi Mahir Kocatürk (Şiir)
Turan’a Doğru / Mehmet Emin Yurdakul (Şiir)
Turgut Reis / Feridun Fazıl Tülbentçi (Tarihi Roman)
Turgut Reis / Halikarnas Balıkçısı (C. Ş. K.)(Roman)
Turhan
/ Abdülhak Hamit Tarhan (Tiyatro)
Turp Suyu
/ Refik Erduran (Tiyatro)
Tuş
/ Haldun Taner (Hikâye)
Tut Elimden Rovni
/ Aziz Nesin (Tiyatro)
Tutkunun Günlüğü
/ Atilla İlhan (Şiir)
Tutkunun Köşeleri
/ Zeyyat Selimoğlu (Roman)
Tutulmuş Gönüller / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Roman)
Tutunamayanlar / Oğuz Atay (Roman)
Tuz / Bedri Rahmi Eyüboğlu (Şiir)
Tüneldeki Çocuk
/ Sait Faik Abasıyanık (Hikâye)
Tünelden İlk Çıkış / Hüseyin Rahmi Gürpınar (Hikâye)
Türeyiş
/ Uygur Türkleri (Destan)
Türk Atasözleri ve Deyimleri / Feridun Fazıl Tülbentçi (Derleme)
Türkçe Şiirler / Mehmet Emin Yurdakul (Şiir Kitabı)
Türkçenin Sırları / Sami Banarlı (İnceleme - Araştırma)
Türkçülüğün Esasları / Ziya Gökalp (Düşünce Yazıları)
Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar
/ Fuat Köprülü (Araştırma - İnceleme)
Türk Edebiyatı Ansiklopedisi / Atilla Özkırımlı (Biyografi)
Türk Edebiyatı Antolojisi / Ali Canip Yöntem (Antoloji)
Türk Edebiyatı Antolojisi / Vasfi Mahir Kocatürk (İnceleme - Derleme)
Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış / Hasan Ali Yücel (İnceleme)
Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman / Cevdet Kudret Solok (İnceleme -Derleme)
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
/ Fuat Köprülü (Araştırma -İnceleme)
Türk Edebiyatı Tarihi
/ Fuat Köprülü (Araştırma - İnceleme)
Türk Edebiyatı Tarihi
/ Vasfi Mahir Kocatürk (İnceleme - Derleme)
Türk Edebiyatı Tarihinde Usul / Fuat Köprülü (Araştırma - İnceleme)
Türk İnkılâbına Bakışlar / Peyami Safa (İnceleme - Deneme)
Türkiyede Folklorun El Kitabı / Tahir Alangu (Araştırma)
Türkiyede Maarif / Hasan Ali Yücel (İnceleme)
Türkiyede Ortaöğretim / Hasan Ali Yücel (İnceleme)
Türkiyem / Turgut Uyar (Şiir)
Türkiye Şarkısı / İlhan Berk (Şiir)
Türk Kahramanlık Şiileri Antlaşması / Osman Atilla (Şiir)
Türk Kalbi / Aka Gündüz (Hikâye)
Türkler Almanyada / Bekir Yıldız (Roman)
Türkleşmek - İslamlaşmak - Muasırlaşmak / Ziya Gökalp (Düşünce)
Türk Masalları / Naki Tezel (Derleme Masallar)
Türk Mavisi / Cahit Külebi (Şiir)
Türk Medeniyeti Tarihi / Ziya Gökalp (Düşünce Yazıları)
Türk Mimarisi
/ Suut Kemal Yetkin (İnceleme)
Türk Nesri Antolojisi
/ Vasfi Mahir Kocatürk (İnceleme - Derleme)
Türk Olmak / Fazıl Hüsnü Dağlarca (Şiir)
Türk-Rus Münasebetleri ve Muharebeleri / Samiha Ayverdi (Medeniyet - Tarih)
Türk Sazı / Mehmet Emin Yurdakul (Şiir)
Türk Saz Şairleri
/ Fuat Köprülü (Araştırma - İnceleme)
Türk Tarihinden Sayfalar / Feridun Fazıl Tülbentçi (Tarih)
Türk Tarihinde Osmanlı Asırları / Samiha Ayverdi (Medeniyet Tarihi)
Türk Töresi / Ziya Gökalp (Düşünce Yazıları)(Makale)
Türkün Ateşle İmtihanı
/ Halide Edip Adıvar (Anı)
Türkün Hukuku / Mehmet Emin Yurdakul (Düzyazı)
Türkün Kitabı / Aka Gündüz (Hikâye)
Türkün Şehnamesinden / Mithat Cemal Kuntay (Şiir)
Tütünler Islak / Turgut Uyar (Şiir)
Tütün Yorgunu / Talip Apaydın (Roman)
Tütün Zamanı
/ Necati Cumalı (Roman)

İçeriğe dön