TANZİMAT EDEBİYATINDA ŞİİR - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

TANZİMAT EDEBİYATINDA ŞİİR

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > TANZİMAT EDEBİYATI

TANZİMAT EDEBİYATINDA ŞİİR:

*Biçim olarak genelde divan edebiyatı geleneği devam etmiştir.
*Yeni nazım biçimleri de kullanılmıştır.
*Genelde aruz kullanılmıştır.
*Nazım birimi olarak çoğunlukla beyit kullanılmıştır.
* “Parça güzelliği” yerine “bütün güzelliği” ön plana çıkmıştır.
* “Göz için kafiye” anlayışı yerine “kulak için kafiye” anlayışı benimsenmiştir.
*Dilde, hedeflense de sadeleşme gerçekleşmemiştir.
*Söz sanatları büyük ölçüde terk edilmiştir.
*Fransız edebiyatının etkisiyle yeni mecazlar kullanılmıştır.
*Konular değişmeye başlamıştır.
*Şiirde eski biçim ile yeni konular işlenmiştir.
*İlk dönem şiirlerinde, vatan, millet, hak, adalet gibi toplumsal konular; ikinci dönem şiirlerinde ise aşk, ölüm, yokluk gibi bireysel konular ağırlıklı olarak işlenmiştir.
*Biçim güzelliği yerine ‘içerik’ ön plana çıkmıştır.
*Şiir düşünceyi aktarmak için kullanılmıştır.
*Şiire ilk kez bağımsız adlar verilmiştir.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön