TANZİMAT EDEBİYATINDA ŞİİR - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

TANZİMAT EDEBİYATINDA ŞİİR

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > TANZİMAT EDEBİYATI
TANZİMAT EDEBİYATINDA ŞİİR:
*Biçim olarak genelde divan edebiyatı geleneği devam etmiştir.
*Yeni nazım biçimleri de kullanılmıştır.
*Genelde aruz kullanılmıştır.
*Nazım birimi olarak çoğunlukla beyit kullanılmıştır.
* “Parça güzelliği” yerine “bütün güzelliği” ön plana çıkmıştır.
* “Parça bütünlüğü” yerine “konu bütünlüğü” ön plana çıkmıştır.
*Dilde, hedeflense de sadeleşme gerçekleşmemiştir.
*Söz sanatları büyük ölçüde terk edilmiştir.
*Fransız edebiyatının etkisiyle yeni mecazlar kullanılmıştır.
*Konular değişmeye başlamıştır.
*Şiirde eski biçim ile yeni konular işlenmiştir.
*İlk dönem şiirlerinde, vatan, millet, hak, adalet gibi toplumsal konular (sanat toplum için); ikinci dönem şiirlerinde ise aşk, ölüm, yokluk gibi bireysel konular (sanat sanat için) ağırlıklı olarak işlenmiştir.
*Biçim güzelliği yerine ‘içerik’ ön plana çıkmıştır.
*Şiir düşünceyi aktarmak için kullanılmıştır.
*Şiire ilk kez bağımsız adlar verilmiştir. Başlık kullanılmıştır.
*İkinci dönemde Recaizade Mahmut Ekrem’in “Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir.” anlayışı etkili olmuştur.
*Recaizade Mahmut Ekrem’in etkisiyle ikinci dönemden itibaren “Göz için kafiye” anlayışı yerine “kulak için kafiye” anlayışı benimsenmeye başlamıştır.
*Kaside nazım biçiminde yapısal değişiklik yapılmıştır. Bazı bölümleri atılmıştır.
*Şinasi mesnevi şeklinde kaside yazmıştır.
*Divan şiirinin soyutluğu yerini somutluğa bırakmaya başlamıştır.
*Şiirde birinci dönemde klasizm, romantizm; ikinci dönemde romantizm etkisi görülür


TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI


İSLAMİYET ÖNCESİ (DESTAN DÖNEMİ)

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER  CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

  ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (HİKÂYE-ROMAN)  GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

  İçeriğe dön