TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETE - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETE

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > TANZİMAT EDEBİYATI

TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETE:

*Yazar ve şairlerin çoğu gazete çıkarma işiyle de uğraşmışlardır.
*Henüz dergicilik gelişmediği için çoğu eser öncelikle gazetelerde yayımlanmıştır.
*Tanzimat’ta yayımlanan başlıca gazeteler:
*Takvim-i Vakayi: İlk resmi Türkçe gazete / 1831
*Ceride-i Havadis: Yarı resmi gazete / William Churchill / 1840
*Tercüman-ı Ahval: İlk edebi ve özel Türkçe gazete / Şinasi ve Agâh Efendi / 1860
*Tasvir-i Efkâr: Şinasi / 1862 (Daha sonra Namık Kemal devam ettirmiş.)
*Muhbir: Ali Suavi / 1866
*Hürriyet: Namık Kemal – Ziya Paşa / 1869
*İbret: Namık Kemal / 1871
*Devir (sonradan ismi Bedir): Ahmet Mithat Efendi / 1872
*Tercüman- Hakikat: Ahmet Mithat Efendi / 1878


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön