TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETE - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETE

EDEBİYAT > BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI(MODERN DÖNEM) > TANZİMAT EDEBİYATI
TANZİMAT EDEBİYATINDA GAZETE:
*Yazar ve şairlerin çoğu gazete çıkarma işiyle de uğraşmışlardır.
*Henüz dergicilik gelişmediği için çoğu eser öncelikle gazetelerde yayımlanmıştır.
*Sanatçılar gazeteyi halkın haline tercüman olarak görmüşlerdir.

*Tanzimat’ta yayımlanan başlıca gazeteler:
*Takvim-i Vakayi: İlk resmi Türkçe gazete / 1831
*Ceride-i Havadis: Yarı resmi gazete / William Churchill / 1840
*Tercüman-ı Ahval: İlk edebi ve özel Türkçe gazete / Şinasi ve Agâh Efendi / 1860
*Tasvir-i Efkâr: Şinasi / 1862 (Daha sonra Namık Kemal devam ettirmiş.)
*Muhbir: Ali Suavi / 1866 (Avrupa’da çıkarılan ilk Türk gazetesi)
*Ayine-i Vatan: Eğribozlu Mehmed Arif Bey / 1866 (İlk resimli gazete)
*Hürriyet: Namık Kemal – Ziya Paşa / 1869 (Londra’da)
*İbret: Namık Kemal / 1871
*Devir (sonradan ismi Bedir): Ahmet Mithat Efendi / 1872
*Hadika: Ebuzziya Tevfik / 1873
*Sabah: Şemsettin Sami / 1876
*Tercüman- Hakikat: Ahmet Mithat Efendi / 1878
*Mizan: Mehmet Murat / 1886


TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI


İSLAMİYET ÖNCESİ (DESTAN DÖNEMİ)

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER  CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

  ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (HİKÂYE-ROMAN)  GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

  İçeriğe dön