TARDİYE - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

TARDİYE

EDEBİYAT > ŞİİR (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER) > NAZIM BİÇİMLERİ-TÜRLERİ > DİVAN NAZIM BİÇİMLERİ

DİVAN EDEBİYATI (KLASİK EDEBİYAT) NAZIM BİÇİMLERİ VE TÜRLERİ:

BENTLERLE YAZILANLAR:

>> BEŞLİLER

TARDİYE:

*Divan edebiyatı (klasik edebiyat) nazım biçimidir.
*Muhammesin özel biçimidir.
*Muhammes, aruzun her kalıbıyla yazılır. Tardiye ise tek kalıpla yazılır.
*Her bendin ilk dört dizesi kendi arasında kafiyelidir.
(aaaab / ccccb / ddddb … )
*En güzel tardiyeleri Şeyh Galip yazmıştır.

Tardiye Örneği:
Hoş geldin eyâ berîd-i cânân
Bahşet bana bir nüvîd-i cânân
Cân ola fedâ-yı iyd-i cânân
Bî-sûd ola mı ümîd-i cânân
Yârin bize bir selâmı yok mu

Ey Hızr-ı fütâdegân söyle
Bu sırrı idüp iyân söyle
Ol sen bana tercemân söyle
Ketm etme yegân yegân söyle
Gâm defterinin tamâmı yok mu (Şeyh Galip)

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön