TASAVVUFİ METİNLER - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

TASAVVUFİ METİNLER

EDEBİYAT > İSLÂMİ DÖNEM (DİN DÖNEMİ) > ANADOLU’DAKİ İLK ÜRÜNLER

TASAVVUFİ METİNLER:

*13. ve 14. yüzyıllardaki tasavvufi metinler İslâmiyet’in etkisiyle ortaya çıkmıştır.
*İslâmiyet’in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf zamanla edebî eserlerde de işlenmiş din ve tasavvuf edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır.
*Tasavvufi metinlerde asıl olan sanat yapmak değil dinî-tasavvufi düşünceyi yaymaktır.
*Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatına Tekke edebiyatı da denir.
*Tekke şairlerinin çoğu tarikatlarda yetişmiş şeyh ve dervişlerdir.
*Tekke şiiri halk şiirinden de divan şiirinden de nazım şekilleri almıştır.
*Tasavvufi düşünceyi savunan âlimlere mutasavvıf denir.
*Bu mutasavvıflar İslam’ın toplum arasında yayılmasında etkili olmuşlardır.
*İslam âlimleri arsında gelişen tasavvuf anlayışı zamanla edebiyatımızı da etkisi altına almış, bu alanda birçok eser ortaya konmuştur.

Not: Burada TASAVVUF konusuna bakılabilir.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön