TASAVVUFİ METİNLER - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

TASAVVUFİ METİNLER

EDEBİYAT > İSLÂMİ DÖNEM (DİN DÖNEMİ) > ANADOLU’DAKİ İLK ÜRÜNLER
TASAVVUFİ METİNLER:
*13. ve 14. yüzyıllardaki tasavvufi metinler İslâmiyet’in etkisiyle ortaya çıkmıştır.
*İslâmiyet’in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf zamanla edebî eserlerde de işlenmiş din ve tasavvuf edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır.
*Tasavvufi metinlerde asıl olan sanat yapmak değil dinî-tasavvufi düşünceyi yaymaktır.
*Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatına Tekke edebiyatı da denir.
*Tekke şairlerinin çoğu tarikatlarda yetişmiş şeyh ve dervişlerdir.
*Tekke şiiri halk şiirinden de divan şiirinden de nazım şekilleri almıştır.
*Tasavvufi düşünceyi savunan âlimlere mutasavvıf denir.
*Bu mutasavvıflar İslam’ın toplum arasında yayılmasında etkili olmuşlardır.
*İslam âlimleri arsında gelişen tasavvuf anlayışı zamanla edebiyatımızı da etkisi altına almış, bu alanda birçok eser ortaya konmuştur.

/Not: Burada daha önce işlenmiş olan TASAVVUF konusuna bakılabilir.


TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI


İSLAMİYET ÖNCESİ (DESTAN DÖNEMİ)

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER  CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

  ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (HİKÂYE-ROMAN)  GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER
  (TİYATRO METİNLERİ) (DRAMA METİNLERİ)

  İçeriğe dön