ÜNLÜ DÜŞMESİ (SESLİ DÜŞMESİ) - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ÜNLÜ DÜŞMESİ (SESLİ DÜŞMESİ)

TÜRKÇE > KONULAR > SES BİLGİSİ
ÜNLÜ DÜŞMESİ:
(Sesli Düşmesi) (Hece Düşmesi) (Ünlü Aşınması) (Ses Düşmesi)

*Bazı kelimelerde, ek aldıklarında ya da bileşik kelime oluşturduklarında ünlü düşmesi görülür:

Ağız / ağzı
Akıl / aklı
Alın / alnı
Bağır / bağrım
Beniz / benzi
Beyin / beynimiz
Boyun / boynu
Böğür / böğrüm
Burun / burnu
Emir / emri
Geniz / genzi
Göğüs / göğsün
Gönül / gönlünüz
Karın / karnı
Kayın / kaynı   
Oğul / oğlu
Sabır / sabrı          
Vakıf / vakfı          
--------------------------------
Çevir- / çevril
Devir- / devril
Savur- / savrul     
Kavur- / kavrul        
Sıyır- / sıyrık       
Ayır- / ayrıntı  
Uyu- / uyku
--------------------------------
Sarı / sararmak                 
Oyun / oynamak                  
Yumurta / yumurtlamak
Sızı / sızlamak                  
Koku / koklamak
İleri / ilerlemek
-------------------------------
Emir / emretmek          
Sabır / sabretmek       
Kahır / kahretmek      
Keşif / keşfetmek
--------------------------------
Kahve altı – Kahvaltı         
Pazar ertesi – Pazartesi         
Cuma ertesi – Cumartesi  
Kayın ana – Kaynana        
Ne asıl – Nasıl                        
Ne için – Niçin
Sütlü aş – Sütlaç


Not: “İçeri, dışarı, ileri, şura, bura, ora, yukarı, aşağı” gibi sözler ek aldıklarında sonlarında bulunan ünlüler düşmez:

İçerde > Yanlış Doğrusu > içeride
Dışardan > Yanlış Doğrusu > dışarıdan
İlerde > Yanlış Doğrusu > ileride
Şurda > Yanlış Doğrusu > şurada
Burda > Yanlış Doğrusu > burada
Orda > Yanlış Doğrusu > orada
Yukarda > Yanlış Doğrusu > yukarıda
Aşağda > Yanlış Doğrusu > aşağıda


Not: Ünlüyle başlayan ek aldıklarında vurgusuz orta hecesindeki dar ünlüsü düşen kelimelerle oluşturulan ikilemelerde ikinci kelimenin dar ünlüsü düşmez:

Ağız ağıza
Burun buruna
Koyun koyuna
Omuz omuza
Devirden devire
Nesilden nesile
Oğuldan oğula
Şehirden şehire


Not: “iken, idi, imiş, ise” ek eylemleri bitişik yazılırken ünlü düşmesi yaşanır:

Gidecekti / gidecek idi
Yazıyormuş / yazıyor imiş


Not: “ile” sözcüğü bitişik yazıldığı durumlarda ünlü düşmesi yaşanabilir:

Bizimle / bizim ile
Arabayla / araba ile

İçeriğe dön