YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER

TÜRKÇE > KONULAR > CÜMLE ÇEŞİTLERİ > YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER
YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER:

1)Fiil Cümlesi:
*Yüklemi çekimli bir fiil olan cümlelerdir.

Aç ayı oynamaz.
El için kuyu kazan, evvela kendi düşer.
Demir nemden, insan gamdan çürür.
Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.


2)İsim Cümlesi:
*Yüklemi isim ya da isim soylu sözcüğün ek-fiil almasıyla oluşan cümlelerdir.
Not: Yüklemi fiilimsi olan cümleler de isim cümlesi kabul edilir.

Aynı fıkrayı beşinci anlatışıydı.
Gezdiğimiz yerler epey tenhaydı.
Onu ikna etmek zordur.
Her türlü zorluğa göğüs geren benim.
Komşu, komşunun külüne muhtaçtır.
Bugün hava güzel.(-dir)

Not: Ek-fiil eki cümlede yazılmasa da, bu tür cümleler isim cümlesidir.

İçeriğe dön