ŞEREF HANIM - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

ŞEREF HANIM

SANATÇILAR > SANATÇILAR

ŞEREF HANIM (19. YÜZYIL)

*Divan edebiyatı şairi.
*İstanbul’da doğdu.
*Şair ve kültürlü bir ailenin kızıdır.
*Kadirî ve Mevlevî tarikatlarına girdiği bilinmektedir.
*Yenikapı Mevlevîhânesi’nde Muhibler Kabristanı’na defnedilmiştir.
*19. yüzyılın önemli kadın şairinden biridir.
*Divanında 21 farklı nazım şekliyle yazılmış şiirler yer almaktadır.
*Dili sade ve nazım tekniği güçlüdür.
*Divan edebiyatının klasik mazmunlarına ve benzetmelerine yer vermiştir.
*Şiirlerine zekâsı, esprili yönü bazen de sitem ve hüznü yansır.
*Serbest ve rahat söyleyişleri garip karşılanır.
*Nedîm tarzı şuh ve şen söyleyişlerinin yanı sıra, Nâbî ve Koca Râgıb Paşa tarzında hakîmâne beyitleri de vardır.
*Kerbelâ mersiyeleriyle tanınmıştır.
*Her yıl muharrem ayında bir mersiye kaleme aldığı belirtilmektedir.
*Eski ve yeni birçok şaire nazire yazmıştır.

ŞEREF HANIM’IN ESERLERİ:
Divan

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön