LİSE 1 / 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

LİSE 1 / 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

SINIFLAR > LİSE 1
9. SINIF ÜNİTE ve KONULARI


1. ÜNİTE: GİRİŞ


OKUMA

-Edebiyat kelimesinin kökeni, terim anlamı ve farklı sanatçıların edebiyat tanımları


-Edebiyat, Bilim ve Güzel Sanatlar Arasındaki Etkileşim
-Bilim ve Sanat Karşılaştırması
-Edebiyatın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
-Güzel Sanatlar, Tanımı, Çeşitleri
-Edebiyatın Güzel Sanatlar İçerisindeki Yeri

-Edebî Ve Öğretici Metinlerin Özellikleri; Sınıflandırmadaki Ölçütler
-Metni Edebî Yapan Özellikler
-Edebî Türlerin Ortaya Çıkıp Çeşitlenmesinde Etkili Olan Unsurlar


>Sanatçı:
-Atilla Özkırımlı
-Orhan Okay
-Şerif Aktaş


YAZMA

-Hazırlık  
-Planlama
-Taslak Metin Oluşturma
-Düzeltme ve Geliştirme
-Yazılan Metni Paylaşma


>Serbest Metinler Yazma


(Beyin Fırtınası, Kavram Ağı Oluşturma, Araştırma Yapma, Tartışma, Gözlem, Görsellerden Yararlanma)


SÖZLÜ İLETİŞİM
DİL BİLGİSİ-----------------------------------------


2. ÜNİTE: HİKÂYE


OKUMA>Sanatçı:
-Refik Halid Karay
-Sait Faik Abasıyanık

(Ömer Seyfettin, Ziya Osman Saba, Guy de Maupassant, Kemal Bilbaşar, Cemil Kavukçu, Bilge Karasu, Mustafa Kutlu, Anton Çehov, Memduh Şevket Esendal, Nezihe Meriç, Adalet Ağaoğlu, Nedim Gürsel)

>Eser:
-Gurbet Hikayeleri (Refik Halid Karay)
-Son Kuşlar (Sait Faik Abasıyanık)


YAZMASÖZLÜ İLETİŞİM

- Sunu Hazırlamanın Temel İlkeleri
(Türkçede Vurgu Ve Tonlama)


DİL BİLGİSİ
-----------------------------------------


3. ÜNİTE: ŞİİR


OKUMA

-Genel Bilgi

>Şiirin Temel Kavramları>Sanatçı:
-Ömer Bedrettin Uşaklı
-Necip Fazıl Kısakürek
-Yahya Kemal Beyatlı
-Fazıl Hüsnü Dağlarca
-Nâzım Hikmet
(Âşık Veysel, İlhan Berk, Salih Zeki Aktay, Hüseyin Nihâl Atsız, Ahmet Muhip Dıranas, Orhan Seyfi Orhon, Behçet Kemal Çağlar, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Sabri Esat Siyavuşgil, Necmettin Halil Onan, Cemâl Sâfi, Ali Mümtaz Arolat, Arif Nihat Asya, Ahmed Arif, Mehmet Kaplan, Coşkun Ertepınar, Dilâver Cebeci, Turgut Uyar, Cahit Sıtkı Tarancı, Kemalettin Kamu, Behçet Necatigil, Enis Behiç Koryürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Hüseyin Suad Yalçın, Sezai Karakoç, Özdemir Asaf, Halide Nusret Zorlutuna, A. Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel, Oktay Rifat, Ziya Gökalp, Attilâ İlhan, Mehmet Akif Ersoy, Ruhsatî, Karacaoğlan, Ümit Yaşar Oğuzcan, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Bekir Sıtkı Erdoğan, Ahmet Tufan Şentürk, Feyzi Halıcı, Abdurrahim Karakoç, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Halit Fahri Ozansoy, Faruk Nafiz Çamlıbel, Attilâ İlhan, Ahmet Kutsi Tecer, Huzûrî, Nurullah Genç, Orhan Veli Kanık, Yusuf Ziya Ortaç, Usûli, Köroğlu, Kerem, Pervane, Nedim, Cevdet Kudret Solok)

>Eser:
-Yayla Dumanı (Ömer Bedrettin Uşaklı)
-Kaldırımlar (Necip Fazıl Kısakürek)
-Kendi Gök Kubbemiz (Yahya Kemal Beyatlı)
-Toprak Ana (Fazıl Hüsnü Dağlarca)
-Yaşamaya Dair (Nâzım Hikmet)


YAZMA

>Şiir Yazma
-Dize, Beyit, Dörtlük, Bent Yazma


SÖZLÜ İLETİŞİMDİL BİLGİSİ

-----------------------------------------


4. ÜNİTE: MASAL / FABL


OKUMA


>Fabl

( “Mantıku’t-Tayr”, “Martı”, “Hayvan Çiftliği”, “Küçük Prens” )

>Sanatçı:
-Şeyhî
-La Fontaine
(Eflatun Cem Güney, Mevlana, Nesrin Tağızade, Sabahattin Eyüboğlu, Orhan Veli Kanık, Nâzım Hikmet)

>Eser:
-Masallar (Eflatun Cem Güney)
-Harnâme (Şeyhî)
-La Fontaine’den Masallar (Sabahattin Eyüboğlu)
-La Fontaine’in Masalları (Orhan Veli Kanık)


YAZMA
SÖZLÜ İLETİŞİM
DİL BİLGİSİ

-----------------------------------------


5. ÜNİTE: ROMAN


OKUMA(Anlatma, Gösterme, Özetleme, Geriye Dönüş, İç Çözümleme, Bilinç Akışı, Pastiş, Parodi, İroni   vb.)

>Sanatçı:
-Reşat Nuri Güntekin
-Tarık Buğra
(Dostoyevski, Peyami Safa, Halikarnas Balıkçısı)

>Eser:
-Yaprak Dökümü (Reşat Nuri Güntekin)
-Küçük Ağa (Tarık Buğra)
-Suç ve Ceza (Dostoyevski)
-Mahşer (Peyami Safa)
-Aganta Burina Burinata (Halikarnas Balıkçısı)


YAZMA

>Roman Kesiti YazmaSÖZLÜ İLETİŞİM
DİL BİLGİSİ
-----------------------------------------


6. ÜNİTE: TİYATRO


OKUMA(Suflör, Replik, Tirat, Jest, Mimik, Aksesuar, Makyaj vb.)

>Sanatçı:
-Ahmet Turan Oflazoğlu
-Necati Cumalı
-Turgut Özakman
(Oğuz Atay, Behiç Ak, Üstün Dökmen, Melih Cevdet Anday, Haldun Taner, Molière, Orhan Asena, Erhan Bener)

>Eser:
-Oyunlarla Yaşayanlar (Oğuz Atay)
-Kösem Sultan (Ahmet Turan Oflazoğlu)
-Ayrılık (Behiç Ak)
-Komşu Köyün Delisi (Üstün Dökmen)
-Müfettişler (Melih Cevdet Anday)
-Kaynana Ciğeri (Necati Cumalı)
-Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Haldun Taner)
-Ocak (Turgut Özakman)
-Zorla Evlenme (Molière)
-Hurrem Sultan (Orhan Asena)
-Hızır Doktor (Erhan Bener)


YAZMASÖZLÜ İLETİŞİMDİL BİLGİSİ
-----------------------------------------


7. ÜNİTE: BİYOGRAFİ / OTOBİYOGRAFİ


OKUMA
>Sanatçı:
-İhsan Işık
-Abidin Dino
-Bağdatlı Ahdî
(Cahit Sıtkı Tarancı, Falih Rıfkı Atay)

>Eser:
-Kısa Hayat Öyküm (Abidin Dino)
-Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî)


YAZMA

>Portre Yazma

>Çizgi Portre Yapma


SÖZLÜ İLETİŞİMDİL BİLGİSİ
-----------------------------------------


8. ÜNİTE: MEKTUP / E-POSTA


OKUMA(Kişisel Bilgilerin Güvenliği)

>Sanatçı:
-Sabahattin Eyüboğlu
-Attilâ İlhan
-Fuzûlî
-Ahmet Cevdet Paşa
(Bedri Rahmi Eyüboğlu, İnci Asena)

>Eser:
-Kardeş Mektupları (Bedri Rahmi Eyüboğlu)
-Şikâyetname (Fuzuli)
-Dünya Yazınından Seçilmiş Mektuplar (İnci Asena)


YAZMA


SÖZLÜ İLETİŞİM

-Konuşmacıları belirleme
-Açık oturumu yönetecek başkanı belirleme
-Başkanın tartışma konusunu ve konunun önemini belirtmesi
-Başkanın konuşmacıları tanıtması ve konuşmacılara sırasıyla söz vermesi
-Seçilen konunun başkanın soruları doğrultusunda birkaç turda tartışılması
-Başkanın oturum sonunda konuyu toparlaması ve dinleyici sorularını alması


DİL BİLGİSİ
-----------------------------------------


9. ÜNİTE: GÜNLÜK / BLOG


OKUMA


>Blog (İnternet Ortamında Oluşturulan Kişisel Sayfalar)

>Sanatçı:
-Nurullah Ataç
-Tomris Uyar
(Adalet Ağaoğlu, Fevziye Abdullah Tansel)

>Eser:
-Günce (Nurullah Ataç)
-Gündökümü (Tomris Uyar)


YAZMA
SÖZLÜ İLETİŞİM
(Farklı Günlüklerden / Bloglardan Seçilen Metinlerden Bir Sunu Hazırlama)


DİL BİLGİSİİçeriğe dön